دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

8 اسفند و منشور سر افرازى وكلا محمدرضا روحانی

صدو هشت سال پيش،آبان ماه١٢٨٨مرحوم مشيرالدوله پيرنيا در مقام وزير عدليه به قانونمند كردن وسازمان دهى امر وكالت همت گماشت.پيرو اين گام مهم،مرحوم ذكاء الملك فروغى وزير عدليه در تابستان ١٢٩٣ " نظام نامه وكلاى رسمى عدليه "را تنظيم كرد وبه تصويب رساند تا " اشخاص داناى امين براى وكالت كردن " بر گزيده شوند. ادامه‌ی مطلب...

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بابك وسيامك
روحانى جان سلام زنده وبر قرار باشى .كه هنوز هم از پا ننشسته و با نوشته هاى خود بر عليه اين رژيم خانمان برانداز بيزارى ونفرت خود و ما را ابراز مى كنى. وثابت مى كنى كه هستى، و با توانا ئى هائى كه دارى وان هم چيزى يك قلم وتلويزيون نيست مبارزه را ادامه ميدهى . ارزوى سلامت واستقامت براى خودت وهمرزمانت را داريم .

ناشناس گفت...

مازيار طبرى
بابك وسيامك، جانا سخن از زبان ما ميگوئيد زنده باد اقاى روحانى ببر مازندران كه نه در مقابل اخوند ونه در
مقابل مسعود پشتش را به زمين نرساند وپيوسته از انتقاد از رژيم ديكتاتورى ايران دست برنداشته وصداى ما ملت
در بند را به گوشهاى شنوا مى رساند . از طرف همشهرى هايت پيروز باشى