مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۹, چهارشنبه

سب النبی! . عاطفه اقبال

حکم اعدامشان را داده اند به اتهامی که حتی بزبان خودمان نیست! " سب النبی" یعنی بد گفتن به پیامبر! این است نمونه کشور اسلامی که قرار بود انقلابش را خمینی به دنیا صادر کند! چپ نگاه کنید حکم اعدام را در دست می گذارند و هنوز نجنبیده سر بر بالای دار می رود و خانواده ای سیاهپوش میشود....ادامه

هیچ نظری موجود نیست: