مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

تجربه اسماعیل وفا یغمائی


چون باد بسرای
 و چون ماه نیمه شب
شعرهایت را!.
**
ماه شعرهایش را می تاباند
و باد سرودهایش را می وزد

و در هیچ

 تجربه  اسماعیل وفا یغمائی
 چون باد بسرای
             و چون ماه نیمه شب
شعرهایت را!.
**
ماه شعرهایش را می تاباند
و باد سرودهایش را می وزد
و در هیچ دفتری نمی نویسد
 و بدینسان پرنده و خورشید و آب و آتش.
**
بر دفتر بی پایان جهان
بر آ و فرود آی
بتاب و وزان شو
شعله برکش و بگذر
و نهان شو.....
سوم فروردین 1396

هیچ نظری موجود نیست: