مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۱۴, دوشنبه

آناکرونیسم Anachronism زمان‌پریشی و نابه‌هنگامی

این بحث به آناکرونیسم(زمان‌پریشی و نابه‌هنگامی) می‌پردازد. داوری درباره‌ی گذشته بر پایه‌ی معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر. مغالطه‌ای گاه‌نگارانه که طی آن، رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد. مقصود از مغالطه یک استدلال به ظاهر معتبر است که به منظور درست نشان دادن یک مدعای غلط یا باطل نشان دادن یک ادعای درست مطرح می شود.

۱ نظر:

منیژه حبشی گفت...

اگر بپذیریم که مسیری که بشر طی کرده رو به پیشرفت و درک درست تر از باید ها و نباید ها و درستی ها و نادرستی هاست، حق داریم که آنچه در طی قرنها و با رنج انسانها و بیعدالتی های بیشمار اتفاق افتاده محکوم کنیم. بخصوص زمانی که انسانهای امروز بعد از آنهمه رنج و خون آن اعمال را الگوی برتر خود دانسته و تلاش بر پیاده کردن آن اعمال در این زمان دارند. دلیل اینکه بنی قریظه در زمان شاه جلب نظر نمیکرد و الان در ذهن ماست روشن است. حکومت با نمونه قرار دادن گردن زدن یک قوم بدستور پیغمبر و بوسیله علی، حکم قتل چندین هزار مخالف خود را صادر میکند. از نظر من شرایط زمانی در قضاوت ما عامل مخففه ای در حکم محکومیت آنهاست ولی اصل قضاوت بجاست.