دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۸, شنبه

سرود یکم گاتها. ترجمه دکتر خسرو خزاعی. بخوانیم و مقایسه کنیم و منصفانه بیندیشیم با سرودهای از غار برآمده!

سرود يكم
يسنا، هات 28
 

نيايش زرتشت به اهورا مزدا
و در خواست نيرو
براي خوشبخت كردن زمين بارور

ـ 1
با دستهاي بر افراشته، ايمزدا،
بتو نيايش ميكنم،
و با فروتني از تو درخواست خوشبختي دارم
باشد كه همه كردارهاي من،


با خردو انديشه نيك،
و هماهنگ با آئين راستي
انجام گيرد،
تا تو را خشنود
و روان زمين بارور را خوشبخت سازم
.
ـ2
پس، اي
مزدااهورا،
با
انديشه نيك
به سوي تو ميآيم
تا در پرتو راستي،
خوشبختي هر دو جهان، مادي و مينوي
را
به من بشناساني،
تا بتوانم آنرا به همراهان خود بشناسانم

3
ـ اي
راستي،
و اي
انديشه نيك،
من براي شما سروده
هايي ميسرايم
كه پيش از اين كسي نسروده،
و در اين راستا،
آنها را به
اهورامزدا
و به كساني كه نيروي
خود چيرگيرا
در جهان دروني خويش فرمانروا كرده،
و به گام آرامشپا نهادهاند
ارمغان ميكنم
.
پس بسويم آئيد، و راز يك زندگي
شاد وخوشبخت را به من بياموزيد
.
4
ـ من كه روانم را با
انديشه نيك
هم آهنگ كرده ام،
ميدانم كه هر كاري در راه
اهورامزدا
انجام گيرد پاداش خواهد داشت
.
پس
تا زماني كه نيرو و توان دارم
به ديگران مي آموزم
كه در راه راستيبكوشند
9

اي
اهورا،
باشد كه هيچگاه با بهره برداري
نادرست،
از پاداشهائي كه بما ارزاني كرده
اي
تو را دل شكسته نكنيم،
و
راستي
و
انديشه نيك
را نيازاريم
.
ما در نيايش به تو،
همگي دست به دست هم داده
ايم،
چون تورا
بالاترين سرور براي ستايش ميدانيم
.
ـ 10
اي
مزدااهورا
آرزوي كساني را كه تو ميداني
هماهنگ با
راستي
و
انديشه نيك
هستند
بر آورده كن،
و به آنها
پاداشي را كه شايسته آنهاست ارزاني دار
.
ميدانم كه تو،
سخناني را كه از عشق سرچشمه گرفته
بي پاسخ نخواهي گزاشت

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رنسانس بعنوان مهمترین پدیده تاریخ فرهنگ که بدون آن به نصّ فرهنگمندان غربی اروپا از خواب توحش قرون وسطی اش بیدار نمی شد، در سایۀ نفوذ اسلام در اروپا ایجاد شد! یعنی دستکم این زمینه فرهنگی عمده (!) اسلام، می بایستی مانع نفی کل اسلام باشد.

کمااینکه در اندلس و الغرب (آلگاروه) اسلامی مسیحیان، یهودیان و مسلمانان (حاکم) قرنها در صلح و آرامش باهم زندگی می کردند؛ اما با تسلط مسیحیان اسپانیایی بر سراسر اسپانیا نه تنها زندگی بر مسلمانان و یهودیان تنگ شد، بلکه «انگیزیسیون»، شکنجه و تفتیش عقاید، فرهنگ، زندگی و حیات فرهنگمندان را نظیر قرون وسطی اروپای مسیحی تهدید و ممنوع کرد! یعنی هرگاه قساوتی عمده در مورد ادیان قابل توجه باشد، قساوتی است که از جانب مسیحیت در سراسر فرهنگ بشری اعمال شده است!
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=44318

کندوئی