مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه

انگیزه اصلی اعراب در حمله به سرزمین و مردم ایران.برای خواندن. برای آگاهی و دانستن حقیقت. برای درنگ بر اسناد تاریخی و نه خیال

ما فقط با استدلال توحید منطقی تنها خداوند رو قبول داریم و مخالف تمام ادیان هستیم با دلایل اساسی منطقی و تمام آنها را ساخته دست بشر و ضد انسانیت و ظلم به خود میدانیم در صورت پیروی ، البته با استدلال منطقی و عقلانی ؛ نه چرندیات و اعتقادات بی پایه و تعصبات کورکورانه و تقلیددانش نیک و بینش صحیح را بگیرید از هر کسی که آن را نزد شما آورده و در بهرگیری و آگاهی از دانش و اندیشه دیگران به سخنانش بنگرید و همیشه در صدد آن باشید که چه می گوید و حرف او چیست ؟نه اینکه گوینده اش کیست یا چگونه می گوید . به کلامش بنگرید نه به خودش
انگیزه اصلی اعراب در حمله به سرزمین و مردم ایران 3
انگیزه اصلی اعراب در حمله به سرزمین و مردم ایران 2
انگیزه اصلی اعراب در حمله به سرزمین و مردم ایران
1

هیچ نظری موجود نیست: