مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

برخی بررسی ها... احسان طبری ( 54) رباعیات خیام، پرچم مقاومت در برابر ارتجاع خلفای بغداد

 اسلام سلطنتی و سرکوبگر، 5 قرن طول کشید تا توانست بر جنبش های اجتماعی ایران علیه سلطه اشغالگران عرب که اغلب آنها روبنای مذهبی داشتند غلبه کند. این غلبه نیز بدان صورت نبود که همه مقاومت ها محو و نابود شود، بلکه مقاومتی که اغلب بصورت قیام های مردمی بود، در قالب شعر و فلسفه و ادبیات عارفانه و سیاست ورزی های مدبرانه تا کنار و بطن دربار خلفا ادامه پیدا کرد. خیام محصول این دوران است. دوران قیام علیه ارتجاع مذهبی خلفای بغداد و..........ادامه

هیچ نظری موجود نیست: