مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

: خطری که ما را تهدید میکند توده مردم است

۱ نظر:

محمود گفت...

امیدوارم روشنفکران ما متوجه شوند که اگر همین نیم بند انتخابات را هم جمع کنند و مردم هیچ تراکنش سیاسی نداشته باشند چه فاجعه ای تا قرن ها بر ایران حاکم میشد.
مگر اینکه برخی بر این نظر باشند که خرابی که از حد گذشت به امدادهای آمریکای و حمله نظامی رژیم به درک واصل خواهد شد. چقدر کثیف و پلید است چنین نگاهی که متاسفانه در نگاه بیمار گونه بخشی از مخالفین حسرت به دل از نرسیدن به قدرت دیده میشود. اینان حتی به قیمت ویرانه شدن هم که شده فقط میخواهند بر خرابه های این میهن بلازده فقط به حکومت برسند.