مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

عملیات داعش، و فرمایشات «جیمز متیس». ihttp://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=474


تنها کشوری که در خاورمیانه مورد حمله داعش قرار نگرفته، کدام است؟‌ ایران. (جیمز متیس James Mattis وزیر دفاع ایالات متخده)اکنون باید از ایشان پرسید: تنها کشوری که در خاورمیانه مورد حمله داعش قرار نگرفته، اسرائیل است. چرا؟عملیات داعش، و فرمایشات «جیمز متیس»

هیچ نظری موجود نیست: