مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

پدیدارشناسی داعش(ISIS) شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد


۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

پدیدارشناسی داعش(ISIS)

https://www.youtube.com/watch?v=n3_HJdiF_TQ
آهنگ آغاز و پایان ویدئو، بخشی از قطعۀ « کنسرتو برای فلوت در رِ ماژورIl » Gardellino)) از آثار ویوالدی، یکی از مشهور‌ترین آهنگ‌سازان دوران باروک است.
VIVALDI Flute Concerto No 3 in D major

همنشین بهار