مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۴, چهارشنبه

عاطفه اقبال. پتسیون با لیست 447 امضا برای نجات جان آرش صادقی

لینک پتسیون با لیست 447 امضا در چند روز گذشته این پتسیون به سازمان عفو بین الملل و خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال شد. عکس العمل ها مثبت بوده و امیدوارم که بزودی در این رابطه موضع گیری صورت گیرد. از تمام هموطنان میخواهم در این رابطه با امضای خود این کمپین را یاری کنند.  از امضا و نهادن نامتان در پای این پتسیون برای نجات جان آرش صادقی دریغ نکنید. به تاثیر آن باور داشته باشید. دنیای مجازی دنیای شگفت انگیزی است به یمن آن ما به هم پیوند خورده و برای دردها و همچنین آرزوهای مشترکمان می توانیم فریاد بزنیم.  تا کنون همین تعداد پتسیون با لیست 447 امضا

هیچ نظری موجود نیست: