مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۱۰, شنبه

سیمون وی; زنی که حق سقط جنین را در فرانسه به ثبت رساند.عاطفه اقبال

"سیمون وی" انسانی بزرگ و مستقل بود.  از آن زنان که معنی تک به تک کلمات خود را می دانند و روی آن می ایستند. از آن زنان که  یک تاریخ را بر شانه های خود حمل میکنند. سیمون زندانی نجات یافته  از اردوگاه های مرگ هیتلر بود. او در شانزده سالگی در حالی از زندان بیرون آمد که پدر و برادرش را در اردوگاه از دست داده بود و مدت کمی بعد از آزادی، مادرش نیز درگذشت. کمی بعد خواهرش که او نیز از زندانیان آشویتس بود در تصادفی جان خود را از دست داد. او که در آنزمان دختری شانزده ساله بیش نبود با از دست دادن تمام اعضای .......... ادامه

هیچ نظری موجود نیست: