مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۳۰, جمعه

مریم میرزاخانی و هندسه غیراقلیدسی

مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همان سال‌های دبیرستان، موضوعاتی چون «گراف» و مسائل آپولونیوس بود. وی بعدها به سطوح هذلولی هم توجه نشان داد. سطوحی که از یک هندسه غیراستاندارد برخوردارند و آن‌ها را نمی‌توان در فضای عادی ساخت…

هیچ نظری موجود نیست: