مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن مژگان پورمحسن

انسانها بنا به توان درک خود از زندگی، جهانشان رابه دو وجه «متضاد»تقسیم می کنند: سیاهی وسپیدی، تاریکی و روشنايی،  رنج و راحتی، ترس و آرامش، فقر و ثروت، جهل و دانش، اسارت و آزادی، زشتی و زیبايی، بدشانسی و .............*ادامه

۱ نظر:

esmail گفت...

خانم پور محسن گرامی
با درود
حرفتان درست است ولی با توجه به اینکه روی سخن با من م میهن تی ویاست من نفهمیدم آیا
نقد مشخصی دارید
یا توضیح میدهید
یا میخواهید من به چیزی پاسخ دهم
لطفا بای من بنویسید
در ضمن بحثهای من در میهن تی وی روشنائی انداختن بر یک مسئله تاریخی ست که با ان درگیریم
مسالهخدا بنظر من مساله ایست شخصی در حیطه عواطف روانشناسی و ضعف و قدرتهای ما و...
با درود به شما