مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

به بهانه انتشار کتاب " ایستگاه خیام"

میزگرد به بهانه انتشار کتاب " ایستگاه خیام " اولین جلد خاطرات " احمد مقیمی " پاریس - 18 ژوئیه 2017 احمد مقیمی : کتاب خاطراتم با نام " ایستگاه خیام "، شرح قهر...
به بهانه انتشار کتاب " ایستگاه خیام" برای تهیه کتاب با این آدرس تماس بگیرید : @istgahekhayyam 
ایمیل نویسنده : ahmadmoghimi01@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: