دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

شش گفتار در باره آریو برزن سردار میهن پرست ایرانی. اسماعیل وفا یغمائی. بمناسبت دوازده اوت سالگرد جانباختن آریو برزن

دوستان.این بخش یازدهمین و دوازدهمین و سیزده همین وچهاردهمین , پانزدهمین و شانزدهمین(جدید) قسمت از تاریخ باستانی ایران و اولین و دومین و سومین و چهارمین و پنجمین و ششمین قسمت ازشش گفتار در مورد نبرد آریو برزن سمبل از جان گذشتگی و جانبازی در مقابل دشمن خارجی است شنیدن و تامل براین حماسه را تاکید میکنم. وقت است تاریخ حقیقی ومقدسان واقعی سرزمین خود را بشناسیم

هیچ نظری موجود نیست: