22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

سیمین بهبهانی ـ دیوانگی (با صدای: پوران)


شعری «زنانه» از زبان «سیمین بهبهانی» با صدای «پوران»یاد آن سالها که هنوز «اینترنت» نیامده و «گوگل» نبود هم بخیر! معقول نشریه و مجله‌ای منتشر می‌شد و اگر مطلبی چاپ می‌شد، بسته به اعتباری که مجله برای خودش قائل بود، آن مطلب چه از نظر «صحت و سقم» و چه از لحاظ «تصحیح نگارش»، چند بار از طرف خود نویسنده و مسئول صفحه و سردبیر ملاحظه می‌شد.تازه اگر ندانسته و ناخواسته خبط و خطایی هم در آن بود و بعدا توسط خوانندگان پیدا و گوشزد می‌شد، در شمارۀ بعد به آن اشاره می‌کردند و درستش را به آگاهی بقیۀ خوانندگان می‌‌رساندند.....ادامه

هیچ نظری موجود نیست: