مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۲۵, چهارشنبه

«خرافات یا مقدسات‎» حمیدرضا قضاوی

سخن نه در اثبات خدا و پیغمبران، که در شرح تطبیقی دستورات کتب پیامبران با وقایع بعد از فوت آنهاست، یعنی زمان ظهور مدعیان جانشینی، شیادانی با یکدست کتاب مقدس و دست دیگر شمشیر، در کلام سفارش به خدا و نیکی, و در عمل پیروی شیطان، شر، فساد، جنایت، نقاق، فریب و بهره کشی از عوام با شعارهای زیبای رساندن انسان بمقام والای انسانیت؛ و هدف انحصار قدرت و ثروت، و نتیجه، ظهور اثار مخرب سقوط ارزشهای اخلاقی، اضمحلال فرهنگی، رشد فقر و سیاه روزی عوام و جامعه.«خرافات یا مقدسات‎»

هیچ نظری موجود نیست: