مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

تاریخ به یاد خویش بسپار. وصل به رهبری.م. ت. اخلاقی


پس از دیدن کشف بزرگ ساواک"بچه خمینی" یعنی مسعود رجوی بر رویتوله سایت ایران افشاگر راجع به اینجانب تحت عنوان : سابقه مزدور محمد تقی اخلاقی(م.ت اخلاقی)، فقط به پاسخ کوتاهی تحت عنوان"راه رفته" اکتفا شدکه می توان این پاسخ کوتاه را در آدرس زیر مشاهده کرد:http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-90399.html امّا از آنجائیکه با بچّه های دوران زندان و دوستان دیگر در داخل در ارتباط هستم،از صفحۀ ادامه‌ی مطلب...

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام،
بی شرف ها من این اخلاقی را توی زندان قزلحصار دیدم که چه شجاع وقوی بود .به قول خود اقای اخلاقی توله بچه خمینی ها چه جوابی دارید به آغای اخلاقی بدهید. حیف از بچه های مردم .تف به همتون .توی زندان های جنوب هم زندانبانها و تواب ها ازش می ترسیدند.

ناشناس گفت...

سلام،
بی شرف ها من این اخلاقی را توی زندان قزلحصار دیدم که چه شجاع وقوی بود .به قول خود اقای اخلاقی توله بچه خمینی ها چه جوابی دارید به آغای اخلاقی بدهید. حیف از بچه های مردم .تف به همتون .