دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

راه رفته . م. ت. اخلاقی

همچنانکه در آخرین مطلب خویش تحت عنوان "قضاوت با شما" آورده بودم : " از آنجائی که عادت و شیوه ام اینست که تقریبا تا آنجائی که زمان اجازه دهد به اکثر سایتها سر یا سرکی می کشم،از راست راستش گرفته تا چپ چپش(اگر چپی
مانده باشد). به سایت شناسنامه دار رجوی یعنی همان سایت به اصطلاح مجاهدین به آدرس زیر نگاهی انداخته و به ته آن سرکی کشیدم .

https://www.mojahedin.org

در ته این  سایت به چند"توله سایت" دیگر برخوردم از جمله "ایران افشاگر". بر روی آن کلیکی کرده و بازشد.در این"توله سایت " مشاهده کردم که مطلبی با کمال بیشرمی تحت عنوان :

" سابقه مزدور محمد تقی اخلاقی(م.ت اخلاقی) آورده شده است.

امّا :

رژیم جنایتکار و بی آبرو و بی آیندۀ خمینی،از آنجائی که پاسخی برای اعتراضات و درخواست های ملّت ایران ندارد،هر حرکت و درخواست و افشاگری علیه خود را بنا به شرایط زمانی ومکانی تحت عنوان مزدور آمریکا،روسیه،اسرائیل ،فرانسه، و خلاصه بنا به دردهای ناعلاج خود در گوشه ای از کرۀ خاکی آویزان وتحت عنوان مزدور بی پاسخ می گذارد،جدای از سرکوب وزندان و"خودکشی کردن" مردم.

ای رفقای سابق به اصطلاح مجاهد بدبخت،خود حتما به این معترف هستید که رژیم اسلامی"شیعه ١۲ امامی" از عدم توان پاسخگوئی به خواستها و افشاگری ها است که این چرندیات را سرهم می بافد و همه را یک جا با واژۀ"مزدور" پاسخ داده و خود را از پاسخگوئی راحت می کند

لذا به شما یاد آوری می شود که راه رفته و سوخته شدۀ حدود ۴۰ سالۀ رژیم برای شما دردی را دوا نمی کند.بجای این آسمان را به زمین بافتن ویقه درانی کردن،زیبنده تر آنست پاسخگو باشید،و گرنه عرض خود را می برید و زحمت به مردم می دهید،باز هم بنویسید،اگر دردی از دردهای شما درمان می شود.

خدا شما را بیامرزد و در بهشت بر ین جاودان باشید.

آدرس کشف بزرگ این جماعت بدبخت بعد از به قول خودشان ۲۰ سال و اندی راجع به یک مزدور را در "توله سایت"زیر می توان مشاهد کرد.


م- ت اخلاقی

٦ بهمن ١٣٩٦-   ۲٦ژانویه ۲۰١۸

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خب جناب بداخلاق، لینک الصاقی شما، تمام مطالب و اسنادش خوب مطابقت میکرد، شما با این اظهار لحیه چه چیزی را میخواستی ثابت کنید؟