مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

برای ازدیاد اطلاع!


  • استاد دانشگاه صنعتی شریف پزشکی و جامعه پزشکان ایران را با خاک یکسان کرد - ویدیو
  • رونالد ریگان به کارتر: این که اجازه دادیم شاه ایران سقوط کند، لکه سیاهی در کارنامه آمریکا است
  • ۵۰هزار یورو؛ هزینه سالانه پناهجویان نابالغ و تنها در آلمان.۱۸
  • اسرائیل آماده انجام حملات جدید است.
  • کاووس سید امامی هم خودکشی شد - کاریکاتور
  • مرگ کاووس سیدامامی؛ افکار عمومی در انتظار توضیح.

  • هیچ نظری موجود نیست: