مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

زنان خودفروش خیابانی، زاییده فقر و درماندگی، فساد و غارتگری ارمغان حکومت اسلامی

ولی امروزه، از سه دهه پیش تاکنون، از برکت اسلام راستین و موهبت حکومت اسلامی، سرتاسر مملکت از فساد و فحشاء لبریز شده است. گزارش روزنامه نگار آلمانی نشان می دهد که شمار آنان در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می رسید که بی تردید اکنون باید بسی بیشتر شده باشد. زنان بخت   ادامه مطلب


هیچ نظری موجود نیست: