دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۰, دوشنبه

گفتگو با رادیم. تلویزیون مانی.جلال ایجادی. آژنگ.بهرام چوبینه.حسن مکارمی.سیامک نادری. مهناز قزلو.اسماعیل وفا یغمائی.مردو آناهید و....

9-چگونه ایرانیان از جهان مینوی به چاه جمکران افتادند. مانی، جلال ایجادی . اسماعیل وفایغمائی
8--روشنفکران و کارخانۀ دین، ایدئولوژی و احزاب. اسماعیل یغمایی، مانی، آژنگ
7-اسلام سیاسی در بستر مرگ، نوروز و شاهنامه زایشی دیگر.مانی، اسماعیل وفایغمائی. مانی. مردوآناهید
6-نقش و خطرفتواهای آخوندی در تحولات آیندۀ ایران. بهرام چوبینه، حسن مکارمی. اسماعیل وفایغمائی

5-واقعیت یا اتهام؟ نامۀ جداشدگان از سازمان مجاهدین. مهناز قزللو، اسماعیل وفا یغمایی و سیامک نادری
4-تقلای #نواندیشان دینی در تاریکخانۀ دین . بهرام چوبینه، اسماعیل وفا
3-برخاسته از کویر و افتادن در گرداب محاهدین. بخش نخست
2-از مرداب مجاهدین تا سرزمین آزادی. بخش دوم
1-نواندیشان دینی، مدافعان تاریخ جعلی؟ مانی، جلال ایجادی و اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: