دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

واقعیت یا اتهام؟ نامۀ جداشدگان از سازمان مجاهدین. مهناز قزللو، اسماعیل وفا یغمایی و سیامک نادری


واقعیت یا اتهام؟ نامۀ جداشدگان از سازمان مجاهدین. مهناز قزللو، اسماعیل وفا یغمایی و سیامک نادری

۲ نظر:

بهروز ش. گفت...

افتتاح جبهه جدید و جنگ تا خرابی آخرین خانه مبارک نیروهای اپوزیسیون باشد. گور پدر مردم ایران و نابودی ایران زمین تضاد غالب نه رژیم ایرانسوز بلکه جنگ بین یاران است. بزنید و بزنید و بزنید. البته که گناه اصلی به گردن آندیگری است و افشا و نابودی کامل خوارج این جنگ با ادامه دارد نبرد با معاویه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. و صد البته که مقصر اصلی طرف مقابل است و ما ها همه پاک و ومطهر یم. شاید ما مردم دریابیم که مسیحا نفسی نیست و باید خودمان راه آزادی خود را هموار کنیم و بگذاریم که این پیشتازان در این گنداب بمانند و بمانند و بمانند. خیری که نرسیده شر مراسانند.

نه به تروریسم و فرقه گرایی مسعودرجوی گفت...

سیامک تمام حرفها را باید زد. این جرثومه فساد باید افشا شود.