مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

ماه در بدر تمام است و من... اسماعیل وفا یغمائی


ماه در بدر تمام است
ومن

      در ارتداد تمام!
سوسو میزنند
پیرامون ماه ستارگان


و پیرامون من
              تمام جهان.


از پیرامون ماه میگریزد
شبِ هراسان
و از پیرامون من گریخته اند
تمام خدایان!
سر بر شانه مادر جهان میگذارم
سر برشانه مادر خویش

                عریان
                    گریان
                            شادان....
                                 وگرمای جاودانگی 
**
ماه در بدر تمام است
عریان
و من مومن ترین مرتد جهان

من بوده ام
           و شده ام
غباری هستم،
             به هیئت آدمیی
                           پویان و روان
                                          وجاودان .....
چهارده فروردین 1397

هیچ نظری موجود نیست: