دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

کلیشه های جنسی علیه زنان. مهناز قزللو، مرمر مشفقی و رویا طلوعی

کلیشه های  جنسی علیه زنان. مهناز قزللو، مرمر مشفقی و رویا طلوعی
https://radiomani.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PADKWg3Y6B0

۲ نظر:

منیژه گفت...

در همان زمان که خانم رویا طلوعی بعد از خروج از ایران با شهامت از تجاوز در دوره زندان خود سخن گفت ، مقاله ای در سپاس از این تابو شکنی بسیار باارزش نوشتم که با دو تیتر مختلف چاپ شد که تیتر اصلی این بود:سرخی شرم برازنده رخساره کیست؟ الان خودم مقاله ام را ندارم ولی یکی را در جستجوی روی اینترنت پیدا کردم که اینجا میگذارم: http://news.gooya.com/politics/archives/2006/06/048903.php

منیژه گفت...

در همان زمان که خانم رویا طلوعی بعد از خروج از ایران با شهامت از تجاوز در دوره زندان خود سخن گفت ، مقاله ای در سپاس از این تابو شکنی بسیار باارزش نوشتم که با دو تیتر مختلف چاپ شد که تیتر اصلی این بود:سرخی شرم برازنده رخساره کیست؟ الان خودم مقاله ام را ندارم ولی یکی را در جستجوی روی اینترنت پیدا کردم که اینجا میگذارم:

http://news.gooya.com/politics/archives/2006/06/048903.php