مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

کلیشه های جنسی علیه زنان. مهناز قزللو، مرمر مشفقی و رویا طلوعی

کلیشه های  جنسی علیه زنان. مهناز قزللو، مرمر مشفقی و رویا طلوعی
https://radiomani.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PADKWg3Y6B0

۲ نظر:

منیژه گفت...

در همان زمان که خانم رویا طلوعی بعد از خروج از ایران با شهامت از تجاوز در دوره زندان خود سخن گفت ، مقاله ای در سپاس از این تابو شکنی بسیار باارزش نوشتم که با دو تیتر مختلف چاپ شد که تیتر اصلی این بود:سرخی شرم برازنده رخساره کیست؟ الان خودم مقاله ام را ندارم ولی یکی را در جستجوی روی اینترنت پیدا کردم که اینجا میگذارم: http://news.gooya.com/politics/archives/2006/06/048903.php

منیژه گفت...

در همان زمان که خانم رویا طلوعی بعد از خروج از ایران با شهامت از تجاوز در دوره زندان خود سخن گفت ، مقاله ای در سپاس از این تابو شکنی بسیار باارزش نوشتم که با دو تیتر مختلف چاپ شد که تیتر اصلی این بود:سرخی شرم برازنده رخساره کیست؟ الان خودم مقاله ام را ندارم ولی یکی را در جستجوی روی اینترنت پیدا کردم که اینجا میگذارم:

http://news.gooya.com/politics/archives/2006/06/048903.php