دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۷, جمعه

رباعی. دریا یا خلا


۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

بيست وهشت آوريل/مسعودعالمزاده/پاريس

بقول عزيزان هموطن ارمنى،شادلاو : زنده باد
اشکال اينجاس که اگه اين آخونداروبريزن توچاه خلا،اون فاضلاب براى کودهم قابل استفاده نيست.
اين کِکِه اى که اصفهانى ها ميگن کلّى ارزش وکاربرداقتصادى وکشاورزى داره،آخوند که نيس، کِکِه س.
اگه آخونداروبريزن توچاه خلا، اين اون خلاس که نجس ميشه.

بى شوخى،يه باردر يه بحث سياسى يکى به فرد مقابل گفت "انقدر دگمى که بهت ميشه گفت آيت الله". طرف رفت شکايت کرد.
اون شعر "آخوندجاکش" باعث دردسر ميشه.جاکش هاميرن ادعاى شرف ميکنن : ماجاکشيم قبول ، آخوند که نيستيم،هرچيزى يه حدى داره !