دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۷, جمعه

هدف استمرارطلبان و تندروها از «مجاهدهراسی»: تحریف نیروهای اپوزیسیون و جلوگیری از همگرایی ملّی

- با توجه به اینکه در تظاهرات سراسری دی‌ماه به پهلوی‌ها توجه نشان داده شد، چرا مقامات و جناحین نظام و دلبستگان آنها از جمله در خارج از کشور نمی‌توانند موج «پهلوی‌هراسی» راه بیاندازند؟! تأمل در این پرسش، ماجرای بزرگ‌ کردن مجاهدین را به عنوان «خطر» بیشتر روشن می‌کند.- دوران این یا آن فرد، این یا آن سازمان، در قرن بیستم بسر آمد و شاید انقلاب شوم و ارتجاعی ایران را بتوان آخرین نمونه‌ی تحولات متکی بر فرد و ایدئولوژی دانست. رهبران سازمان مجاهدین اگر می‌خواهند با گذشته‌ای غیرقابل دفاع وداع کنند و با تحولات جامعه‌ی ایران به سوی دموکراسی همراه شوند، می‌بایست به بازنگری فوری و جدی در ساختار و افکار خود پرداخته و سرانجام به قرن بیست و یکم گام بگذارند. جمهوری اسلامی از این تحول بیشتر هراس دارد تا سازمانی بسته که در گذشته درجا می‌زند.......ادامههیچ نظری موجود نیست: