مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۱۷, جمعه

هدف استمرارطلبان و تندروها از «مجاهدهراسی»: تحریف نیروهای اپوزیسیون و جلوگیری از همگرایی ملّی

- با توجه به اینکه در تظاهرات سراسری دی‌ماه به پهلوی‌ها توجه نشان داده شد، چرا مقامات و جناحین نظام و دلبستگان آنها از جمله در خارج از کشور نمی‌توانند موج «پهلوی‌هراسی» راه بیاندازند؟! تأمل در این پرسش، ماجرای بزرگ‌ کردن مجاهدین را به عنوان «خطر» بیشتر روشن می‌کند.- دوران این یا آن فرد، این یا آن سازمان، در قرن بیستم بسر آمد و شاید انقلاب شوم و ارتجاعی ایران را بتوان آخرین نمونه‌ی تحولات متکی بر فرد و ایدئولوژی دانست. رهبران سازمان مجاهدین اگر می‌خواهند با گذشته‌ای غیرقابل دفاع وداع کنند و با تحولات جامعه‌ی ایران به سوی دموکراسی همراه شوند، می‌بایست به بازنگری فوری و جدی در ساختار و افکار خود پرداخته و سرانجام به قرن بیست و یکم گام بگذارند. جمهوری اسلامی از این تحول بیشتر هراس دارد تا سازمانی بسته که در گذشته درجا می‌زند.......ادامههیچ نظری موجود نیست: