مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

مشکل اصلی و چرا گیج وسرگردانیم. اسماعیل وفا یغماپی.۲۱فروردین ۱۳۹۷

۱ نظر:

جواد گفت...

درود بر شما استاد یغمایی. دقیقا همین است که شما می فرمایید. در سازمانی که کتاب خواندن در آن نکوهیده است و با هزار و یک ترفند افراد را از خواندن باز می دارند و نخواندن و ندانستن ارزش می شود تا افراد هر چه بیشتر به آن رهبر اعظم وابسته شوند عجیب نیست که بعد از جدا شدن هم افراد نقطه ثقلی برای خود پیدا نمی کنند. خیلی سخنتان بجا و درست است