دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۴, جمعه

سیما و شخصیت علی ابن ابوطالب در پهنه واقعیت تاریخی

ماه رمضانست و نگین ماه رمضان نام و یاد امام علی ابن ابیطالب امام اول شیعیان و خلیفه چهارم تمامی مسلمانان و سرور و مولای بسیاری از عارفان و صوفیان.بیرون از مدارهای جادبه و در پهنه واقعیت تاریخ نیز او را بنگریم

  

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۳۰ارديبهشت ۱۳۹۷ /بيست مه دوهزار و هژده/مسعودعالمزاده/پاريس

ماه رمضان بر تمامى روزه خواران و متظاهرين به روزه خوارى مبارک

و بر مومنين و مقلدين -- مـــيـــمـــون --- باد.