مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

برای تولد کارل مارکس آماده شوید

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بی شک کارل مارکس فرزانه قرن ۱۹ محسوب میشود و سالگرد تولدش در واقع سالگرد کشف مبارزه طبقاتی است . به نظر من کارل نارکس فیلسوف عشق و عدالت و ازادی است . از زاویه لیبرالی و یا روسی نمیگم بلکه از زاویه شناخت و درک خودم میگم .