دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۲۶, شنبه

حکومت هولناک مذهب و ملا در ایران و فقر

۴ نظر:

ناشناس گفت...

اخوندها به عنوان عاملین درجه اول فقرو فلاکت در ایران هستند و لاغیر .

ناشناس گفت...

درد و رنج فزاینده توام با افزایش خفقان و سرکوب مردم ایران نتیجه کلاه گشادی بود که اخوند بر سر ملت ایران گذاشت . از جنبه سیاسی فقرو خفقان فزاینده محصول همه نظامات ایده الوژیک - عقیدتی است و تجربه تاریخی اشکارا نشان داده که نظامات عقیدتی محصولش فقرو سرکوب است .
به لحاظ اقتصادی خصوصا در کشوری مانند ایران که ثروت عمده اش نفت میباشد بدلیل نظام عقیدتی حاکم و وجود رهبر عقیدتی یعتی ولایت فقیه که مسئولیت راهبردی ایده الوژی را طبق قوانین مجلس خودش عهده دارشده اختیار تام و تمام مالی کشور را بدست میگیرد و با اراده خودش بصورت فرا قانوتی همه کاری میکند به جز رفاه مردم و اصولا هانطور که بارها بادمجان دور قاب چینان رهبر عقیدتی امام خامنه ای گفته اند مردم هیچکاره اند و همینکه سر سفره اقا هستند !!! باید کلاهشان را بیاندازند بالا !!!
ببینید جقدر تشابه بین تشکیلات جماعت رجوی با تشکیلات جمهوری اسلامی ولایت وحود داره ؟
واقعا علت این تشابه عمیق چیست ؟

خاکزاد

ناشناس گفت...

درد و رنج فزاینده توام با افزایش خفقان و سرکوب مردم ایران نتیجه کلاه گشادی بود که اخوند بر سر ملت ایران گذاشت . از جنبه سیاسی فقرو خفقان فزاینده محصول همه نظامات ایده الوژیک - عقیدتی است و تجربه تاریخی اشکارا نشان داده که نظامات عقیدتی محصولش فقرو سرکوب است .
به لحاظ اقتصادی خصوصا در کشوری مانند ایران که ثروت عمده اش نفت میباشد بدلیل نظام عقیدتی حاکم و وجود رهبر عقیدتی یعتی ولایت فقیه که مسئولیت راهبردی ایده الوژی را طبق قوانین مجلس خودش عهده دارشده اختیار تام و تمام مالی کشور را بدست میگیرد و با اراده خودش بصورت فرا قانوتی همه کاری میکند به جز رفاه مردم و اصولا هانطور که بارها بادمجان دور قاب چینان رهبر عقیدتی امام خامنه ای گفته اند مردم هیچکاره اند و همینکه سر سفره اقا هستند !!! باید کلاهشان را بیاندازند بالا !!!
ببینید جقدر تشابه بین تشکیلات جماعت رجوی با تشکیلات جمهوری اسلامی ولایت وحود داره ؟
واقعا علت این تشابه عمیق چیست ؟

خاکزاد

ناشناس گفت...

درد اینجاست که فقر کسی را به درد نیاورد وگرنه چیزی درباره ان در بخش نظر نوشته بودند ...
خاکزاد