دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۲۵, جمعه

غزل مرگ و فرا چکیدن. وتسلیتی برای فروزنده و رحیم بخاطر سفر ناگزیر پدر.اسماعیل وفا یغمائی

میچکی این لحظه،چون یک قطره، در بی مرز هستی
کاندر آن شام ابد گم گشته و صبح الستی
فارغ از بود و نبودی، نی فراز و نی فرودی
کاندرین بی منتها یکسان بود بالا و پستی
بود هستی هوشیاری،هوشیاری مایه ی غم
مستی مرگ است و اینک مستیئی از بعد مستی
بیکران تا بیکرانها،کهکشان تا کهکشانها
هان !جهانها تا جهانها،بال بگشا چونکه رستی
سالها رفتی که جوئی، رازها را و نجستی
چونکه در محدوده ی تن،نیست جای راز هستی
قطره تا محدود باشد،در دل مینا ،چه داند
راز دریا، با تمام، تیز هوشی چربدستی
چون شکست آن جام،قطره،می شود خود بحر و اینک
هان توئی آن راز کاینک،ساغر تن را شکستی
علم بطلمیوس اینجا، عاجز از تنجیم عالم
هم نیرزد با پشیزی، جمله اوراق مجسطی
پرده چون افتاد، اینجا،جهل با دانش برابر
چون ز قید هر چه قانون اندرین پهنا برستی
عابد و معبود و معبد،هر سه در هم گشته پیدا
عالم ومعلوم با هم، بی فراغی بی گسستی
شد خمار از خیل پستان جانم ای مستی کجائی
تا به بالت پرکشم تا عالم هستان و هستی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شعر جالبی بود . خودش یه نگاه جالبه در بین دیگر نگاه ها .