دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۶, دوشنبه

کتاب گاتها، سروده هاي زرتشت، به برگردان دکتر خسرو خزاعی


 اعتقاد آزادست. اما انتخاب و مقایسه هم آزادست.گاتها را بخوانیم وبا قرآن مقایسه کنیم و ببینیم چه بودیم و چه شدیم
______________________________
در راستای کشش  ايرانيان به آئين زرتشت و براي پاسخ به در خواست  ايرانيان درون مرزي که نتوانسته اند در ايران کتاب مقدس و اندیشه برانگيز گاتها سروده هاي اهورائي زرتشت، به پژوهش و برگردان دکتر خسرو خزاعی پرديس را پيدا کنند « کانون اروپائي براي آموزش جهان بيني زرتشت » افتخار دارد که نسخه پارسي آنرا به صورت پي د اف بروي اين سايت بگزارد. براي خواندن کامل اين کتاب لينک زير را باز کنيد:


هیچ نظری موجود نیست: