مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

رضا شاه، و محمد رضا شاه بمناسبت چهارم و پنجم مرداد سالگرد درگذشت آنان. اسماعیل وفا یغمائی. فیلم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اگر بخواهیم واقعا منصفانه و جوانمردانه و صادقانه قضاوت کنیم باید بگوییم که :
امدیم یک تکه طلای ۱۸ عیاررا با ۲۴ عیار معاوضه کنیم اما چون اینکاره نبودیم لذا یک تکه حلبی زنگزده را از چاه قرون وسطی دراوردند و دادند دست ما و طلای ۱۸ عیارو از دست ما ربودند ! بعدا که دوزاریمان افتاد کتکمان زدند ، محاربمان خواند و کشتارمان کردند .
خلاصه اینکه در مقام نقایسه عادلانه ، سگ رضا شاه و شاه میارزید به خمینی و خامنه ای ( البته دوراز جان سگ )
ما چوب نادانی و بی خردی خودرا خوردیم وگرنه امثال قرائتی ها نمیتوانستند ۴۰ سال در اموزش و پرورش مملکت خرافه و مزخرف ترویج کنند در حالیکه خانم فرخ پورپارسا داشتیم و اورا داخل گونی به قتل رساندند و صدایمان در نیامد ! اری ما مشکل داشتیم و داریم و باید برطرف شود و خواهد شد . البته اگر مدعیان گذارند .
خاکزاد