مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۲۴, یکشنبه

سعید طوسی قاری و کلاغش!۲ نظر:

ناشناس گفت...

ایا میدانستید سعید طوسی قاری خصوصی قران بسیاری از نواده مراجع بزرگ بوده است ؟ بسیاری از انان را به جکوزی و استخر برده ؟ !
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

ناشناس گفت...

حاج طوسی چرا نمیره در تفسیر قران نشستهای جماعت رجوی شرکت کنه ؟ ویا چرا برای تحویل سال دعوتش نمیکنن یا مقلب القلوب بخونه ؟ اابته قبلش اگر مجیز بگه شاید بتونه ولی اگر مجیز نگه پرونده اش میاد رو ! غیراز اینه ؟