دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۲۵, پنجشنبه

سخنی با آلترناتیوها و اپوزیسیون ها!! اسماعیل وفا یغمائی.هفده مرداد هزار و سیصد و نود و هفت... تفرقه و سکوت الترناتیوها و اپوزیسیونها در هنگامه خیزش مردم ایران ننگین و شرم آورست


۳۱ نظر:

ناشناس گفت...

جناب وفا یغمایی
صحبت های گلایه امیز شما را در یوتیوب در باره الترناتیو ها و اپوزوسیونها گوش کردم و در این خصوص ذکر چند نکته را برای اگاهی جنابعالی عرض میکنم .
متاسفانه جنابعالی انتظارات بی جایی از الترناتیو خود خوانده یعنی مجاهدین دارید و این برمیگردد به لطف و مهربانی شما در نوع گلایه از انان در حالیکه واقعیت قضیه اینطور نیست . اینها هزاران انگ و دروغ مبنی بر وابستگی شما به رژیم زده اند ( بدون هیچ سند و مدرکی و همجنان که به بقیه مانند دکتر قصیم و نظائر ان زده اند ) اما جنابعالی باز با رقت قلب و عطوفت و دلسوزی درباره انها صحبت میکنید و اما :
رهبری مجاهدین ان چیزی نیست که در فکر شما بوده بلکه سالهاست که مزدوران جیره خوار سازمانهای اطلاعاتی نظیر سازمان اطلاعات عراق و سرویسهای امنیتی عربستان میباشند و حتی بصورت غیر مستقیم و با واسطه با وزارت اطلاعات اخوندی دارای تعامل و همکاری هستند . به شعارهایشان توجه نکنید چون از بن پوشال و تبلیغاتی است و بیش از دو دهه است که رسما با نون مزدوری ارتزاق میکنند و در این باره دهها فیلم و سند متقن و تردید ناپذیر وجوددارد .

ببینید رژیم ایران برخی از شیعیان مخالف صدام یعنی سپاه بدر را در ایران پناه داد پول و سلاح داد و به زیر بلیط خود دراورد و امروز سپاه بدر مورد نفرت مردم عراق هستند . رژیم صدام نیز سازمان مجاهدین را به عراق برد پول و سلاح و امکانات داد و نام ارتش ازادی بر انان گذاشت و تحت فرماندهی وزارت اطلاعات خود دراورد ( ایا فیلم مذاکرات رجوی و ابریشمچی را با حبوش ندیده اید ؟ ) با سقوط صدام بلافاصله مجاهدین سلاح ها را به امریکایی ها تحویل دادند و تک به تک از بالا تا پایین گوه خوردم نامه نوشتند و به اطاعت انان درامدند ! در خاطره ملت مبارز ایران مجاهدین مزدوری بیش نیستند واین یک حقیقت است .
سال ۸۸ نسبت به قیام مردم و دانشجویان ابتدا دندان قروچه میرفتند در دیماه ۹۶ هرگونه جانفشانی جوانان مبارز میهن را به جیب خود ریختند ( همچنانکه در سال ۵۷ در غیبت رهبران اصلی سازمان که یا کشته و یا مارکسیست شده بودند کلیه سوابق نظامی ان را به جیب خود ریختند !) انها در تعامل کامل با وزارت اطلاعات اخوندی هستند و در این موضوع هیچ شکی به خود راه نده . اینلن زیر بلیط سرویس های امنیتی عراق و عربستان بودند و بواسطه انان با ایجاد تفرقه در جنبش برای وزارت اطلاعات اخوندی غیر مستقیم دم تکان میدادند و میدهند  و در این موضوع اگر شک به خود راه بدهی واقعا ساده خواهی بود . شما از مسعود رجوی شناخت نداری و روانشناسی اورا نمبشناسی ، او برای مطرح شدن همه کار میکند . از اطرافیان خود کثافت قلم به مزد تولید کرده . خودخواهانه از ذوب شدن پامنبری ها در خود تلاش کرده . با نیروهای رزمنده و مقاوم را تحقیر کرده و به نیروهای تازه کار و عاشق رده و کرسی میدان داده ( اینها را خودتان باید بهتر بدانید که ) . کلیه منابع مالی مزدوری در حساب شخص اوست و بقیه حقوق بگیر هستند . ان تصوری که از تشکیلات و مبارزه داشتی بیش از ۳۰ سال است که در این سازمان وجود ندارد . خدم و حشم فردیت باخته مهجور ! پشت پرده را نمیدانند چه خبر است ! چون جز کف و سوت و ط کشی و جاسوسی یکدیگر وظیفه دیگری برایشان ترسیم نشده ( والبته در مواقع لزوم خودسوزی ) نسل جوانی که امروز در کف خیابان است هرگز به امثال خودشیفتگان هژمونی طلب خوخواه دروغگوی ۷۱ ساله نه اعتماد دارند نه تره برایش خورد میکنند ونه اورا میشناسند . اورا فقط خدم و حشم و قلم به مزدان اشغال خودش میشناسند ولاغیر .
واهمه نداشته باش ! انان با واسطه و بدون پروتکل از طریق سازمان امتیت عربستان در خدمت راهبرد جنگ روانی وزارت اطلاعات اخوندی هستند . شک نکن . بعدا بهش میرسی . انان شمایان را به تهمت های ناروا الوده میکنند تا خودرا در استتار نگه دارند . بعدا بهش میرسی . اطرافیان ایشان مگر چه کسانی بوده و هستند ؟ ایا بیشتر از مشتی چاپلوس و مجیزگو ؟ که اغلبشان فقط به فقط در رزومه شان مانند خود او چندسال زندان است . لاجوردی ها و خامنه ای ها و رفسنجانی ها و کچویی ها هم دارای سوابق زندان بودند ولی جنایتکار بوده و هستند پس خام چندسال سابقه زندان نشو . بگذار خدم و حشم با این حرفها دلخوش باشند . مبارزین زاویه نگاهشون چیز دیگری است .
گرامی باد خاطره جانباختگان دهه ۶۰ و سال ۷۸ و ۸۸ و قتل های زنجیره ای و دیماه ۹۶ و اکنون .


خاکزاد

ناشناس گفت...

شما هنوز درباره رجوی و مجیزگویانش و استان بوسان درگاه ولایت عقیدتی اش دچار رقت قلب و رافت هستید حال انکه انان دریده تر از این حرفها هستند . چرا؟ زمان انسانهارا تغییر میدهد . در طول تاریخ بشر که هیچ ! بلکه در طول تاریخ سیاسی ایران صدها نفر به سقوط کشیده شدند و به شکنجه گر تبدیل شدند . ایا مگر تغییر شامل پدیده هاست و ایا انسان بخشی از پدیده نیست ؟ ایا این همه شکنجه گر در طول تاریخ مگر از مادر شکنجه گر پا بدنیا گذاشتند ؟ خیلی از ناجوانمردان قبلا جوانمرد بوده اند . انچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج ! پس تغییر امری ممکن است و همیشه دلیلی را برخود مترتب دارد . همکاری طی سالیان با وزارت اطلاعات عراق و عربستان انسان را تغییر میدهد بطوریکه میتواند در خدمت جنگ روانی راهبردی وزارت اطلاعات اخوندی نیز قرارگیرد وامروز دارودسته اقای رجوی به مدیریت ایشان قرارگرفته اند . فکر نکنید تند میروم ... بهش خواهید رسید .
سازمانی که با ظهور زنان و دختران مبارز جنگنده در داخل کشور از حسادت تب میکند و عصبانی میشود چه انتظاری میتوان داشت ؟ از سازمانی که در خدمت تفرقه جنبش و در راستای سیاست راهبردی وزارت اطلاعات اخوندی قرارگرفته است چه انتظاری میتوان داشت ؟ رهبرانی که با وقاحت تمام اعضاء را نون خور مسعود خطاب میکند و انان را تحقیر مینماید و ذوب شدگی در رهبررا تبلیغ و ترویج میکند چه انتظاری میتوان داشت ؟ سازمانی که به بهترین و مقاوم ترین افراد سخت حسادت میورزد چه انتظاری میتوان داشت ؟
خاکزاد

خدیجه آجیده گفت...

هر چه میخواهید روضه بخوانید مثل ملاهای پست اونم بی دلیل و منطق ولی تنها و تنها امید مردم ایران شورا و مجاهدین و مخصوصا وجود بانوی کبیر انقلاب خانم مریم رجوی است درود بر او باد و ننگ بر دشمنان انقلاب و ازادی

مجتبی گفت...

اقا شما اگر اندکی شعور سیاسی داشتی این چرندها را نمی گفتی بجز مجاهد کی وسط میدونه خودت میگی همه حرف میزنن ولی مجاهد عمل میکنه خود توهم از همونائی هستی که حرف میزنی

ناشناس گفت...

اقای مجتبی !
لطفا ادرس میدانی که مجاهدین در ان حضور دارند را برای من بنویسید ممنون میشم .
خاکزاد

ناشناس گفت...

سرکار خانم خدیجه اجیده !
تا کی در خیال و توهم ؟ عزم شکاری ناب کن !
از پای منبر بلند شو عزیزم .
خاکزاد

محمود گفت...

این نظر را دوباره تکرار میکنم.
شاید بعضی ها که هنوز واقعا خوابند بیدار شوند. آنها که خود را به دلیل منافع شخصی خود را به خواب زده اند کاری نمیتوان کرد.
...
با درود.
با نظر آخر پاکزاد در اتحاد عمل واقعی مجاهدین و بخصوص جناح راست جمهوری اسلامی کاملا موافقم. علاوه بر این خلاء امروز اپوزیسیون تماما در اثر خرابکاری مجاهدین و رهبری آنها است. از همین منظر بازهم نظر گذشته خود را که از 15 سال پیش تکرار کرده ام و از این بابت آن زمان مورد کم لطفی اسماعیل و هفکران نزدیکش که امروز از متقدین اصولی مجاهدین هستند، قرار گرفتم، تکرار میکنم و به آن اعتقاد کامل دارم.
از نظر اینجانب قیچی سلاخی بهترین فرزندان میهن دو تیغه داشت خمینی و رجوی. رجوی بعد از شهادت موسی خیابانی و کودتا در سازمان در کنار خمینی به بزرگترین دشمن آزادی و فرزندان آزادیخواه ایران تبدیل شد و متاسفانه خون عزیزانی که با نام مجاهد و حتی غیرمجاهد ریخته شده را رجوی مصادره کرد و هنوز نان آن را به ناحق میخورد.
بن بست امروز اپوزیسون در برابر حکومت ایران در حالی که بوی الرحمن آن بلند است، بطور مستقیم مسئولیتش با رجوی و مجاهدین است. و بدون تعارف باید خمینی و رجوی را از نظر دشمنی با ایران و مردم ایران و آزادی کشی و سلطه تاریکی بر میهنمان همردیف و بطور 50 50 مقصر دانست.
مجاهدین و رجوی هرکز در سمت مردم ایران نبوده و نیستند و اتفاقا در جهت منافع و ماندگاری رژیم منحوس آخوندها متحد عملی این حکومت بوده اند.
به عنوان کسی که بیش از 15 سال از عمر خود را صادقانه در جبهه مجاهدین و در صحاری عراق بوده ام، با صدای بلند فریاد میکنم هرگز و هیچگاه رهبری مجاهدین دردش مردم و آزادی و عدالت و جامعه بی طبقه نبوده و نیست و در تمام 40 سال گذشته متحد عملی رژیم جنایتکار آخوندها بوده. رژیم و مجاهدین در سربزنگاهها در عمل به بقای هم کمک کرده اند. این را با تمام ایمان و اعتقاد میگویم.
دوستان جشمانتان را باز کنید. رجوی هرگز انقلابی نبوده و نیست. یک فرصت طلب بود که از خون بهترین فرزندان ایران ارتزاق کرد و اصلی ترین نقش را در تثبیت رژیم آخوندی داشته است. ما فریب شعارها دروغ او را خوردیم. باور به دورغهای چندش آور این فرقه مافیایی بس است.
تا زمانی که تفکر مجاهداللهی، کمونیست اللهی و ساه اللهی، افشا و ترد نشوند، اتحاد در میان آزادیخواهان ایران غیرممکن است.
این بیماری عفونی(بخصوص مجاهداللهی ها که سرچشمه و منبع اصلی این بیماری مسری هستند) را در خارج کشور باید از خود زدود و آنها را افشا و ترد کرد.

محمود گفت...

آقا مجتبی!!!
عملی که رجوی کرد این بود:
چراغها را خاموش کرد و اول از هم خودش فرار کرد. سال 60 موسی را در تهران به کشتن داد الفرار به پاریس و ازدواج با یک دختر 18 ساله.
سال 64 ازدواج با همسر رفیقش و بعد از مدت کوتاهی الفرار به بفداد چون فضای جهانی در جهت سازش با حکومت آخوندی خود را در خطر وجه المصالحه شدن دید.
سال 69 و 70 در جریان حمله آمریکا، الفرار به اردن و بچه را در صحرای کفری و در سنگرهای زیر زمینی رها کرد.
در سال 82 هم قبل از حمله آمریکا زودتر " بانوی کبیر انقلاب خانم مریم رجوی" را به پاریس فرستاد و خودش هم "جیم الف جا" اردن و بچه ها را زیر بمباران آمریکا رها کرد و ... همینطور سلسله ای از عملهای شرم آور. قیمتی که بهترین نسل ایران در اعتماد به این دجال بزرگتر از دجال اول را به حساب گل و گشاد رهبری آن نریزد. از نسل سوخته خودم و قیمتی که برای پاک کردن کثافت آخوندها داد دفاع میکنم ولی رهبری این جریان به ما و نسل ما خیانت کرد. بله اون خائن است. او برای خامنه ای و رفسنجانی نامه سلام علیکم فرستاد تا شاید او را به بازی راه بدهند. او در سرفصلها به راست ترین جناج آخوندی یاری رسانده.
در سال 76 برای به شکست کشاندن امکان اصلاحات (که البته کشک بود و فقط ا حتمال ضعیف) عملیات خمپاره زنی و ترور راه انداخت و در همکاری با اطلاعات سپاه تلاش کرد جامعه را به نفع جناح راست امنیتی کند تا اصلاحات شکست بخورد. باورم کنید رجوی و مسئولان مجاهدین همیشه در خدمت بقای آخوندها عمل کرده اند. بله عمل بسیار کرده اند. عمل بسیار در جهت بقای آخوندها. خوب گوش کنید عمل بسیار برای بقای آخوندها. هر عملی که رجوی و تشکیلات مجاهدین کردند هدیه ای به رژیم آخوندها بوده. فرصت شمارش آن نیست ول مهمترینش نابود کردن پتانسیل بهترین نسل ضدآخوند و پلاریزه کرده فضای خارج و از دور خارج کردن تمام نیروهای آزادیخواه همه و همه در خدمت آخوندها بوده.
تنها عمل جدی این آقا حرفش در انقلاب ایدئولوژیک بود و آن هم مصادره تمامی زنان اعم از طلاق گرفته و یا ازدواج نکرده بود برای خودش. فتبارک الله به این همه توان!؟ مردی با این توان در تاریخ سراغ ندارم. البته حرمسراهای عثمانی و ایرانی و ... بوده ولی در قرن بیستم و با این ابعاد شگفت انگیز است.
آقا شما باید برای حمایت از جنین جرثومه فسادی از خودتان خجالت بکشید.
رجوی به همان اندازه خمینی و خامنه ای منفور و مشمئزکننده و ضدآزادی و ضدبشر است.
واقعا از این همه بی خردی افرادی که از این بیمار روانی، با آن سابقه فاجعه بارش دفاع میکنند و برایش شعار میدهند، شگفت زده میشوم.
کوری و کری و بی خردی و بی فکری تا جه حد میتواند باشد!؟

ناشناس گفت...

این خاکزاد چقدر گردو خاک میکنه. انگار هیچ کار و زندگی نداره همش اینجا میپلکه. حقوق سوشیال میگیره و زحمت می آفرینه. چچقدر هم زیاد مینویسه. منکه اسم خاکزاد را میبینم کامنت بعدی را میخونم. خسته کننده است خاکزاد. انتقاد کردم ناراحت نشو. ب. ن.ک

ب. مهاباد گفت...

من نه مجاهدم نه هوادار ولی مجاهدین دست اخر موفق میشوند چون بقیه وادادند چون اینا هم همت دارن هم پول هم افراد دارن حتی دیکتورن که بشن باز ازین وضع بهتره با خارجیام رابطه خوب دارن بیان این اخوندا برن بهتره

ناشناس گفت...

مهاباد اصن فکر کردی و حرف زدی؟ دیکتاتوری که بهترینش هست. آقای پهلوی باید بیشتر اکتیو باشه و از طریق نماینگان و دفاترش در سراسر نیا با روشن اندیشها و هنرمندان تماس بگیره و رابطه برقرار کنه و نظرات اونها را جلب کنه. روشنفکرها هم بایستی از او حمایت کنن چنانکه آقای یغمایی هم همینکار را کرد. من بجای تک تک مجاهدین بودم بخاطر آزادی ایران و نجات مردم هم که شده از او حمایت میکردم. خیره سری کرد و آب در هاون کوبیدن و کمک نظامی خارجی زیبنده و صادقانه نیست.رسول

رها قیریان(م-ت اخلاقی) گفت...

با درود،
آقای اسماعیل وفایغمائی عزیز،
با عرض معذرت و با همۀ احترامی که برای شما و کارهای ارزندۀ شما قائلم باید به شما بگویم که شما از چه سازمان مجاهدین و در راس آن مسعود رجوییی سخن گفته و انتظار دارید ؟

در این جماعت دیگر ظرفیت حرکتهای مردم ایران جا ندارد ،اندیشه آنها تاریخ مصرفش تمام شده ،برای نمونه فقط به 1 مورد اشاره می کنم ،آیا در دیدگاه اسلامی عقب افتادۀ آنها این ظرفیت وجود دارد که از حرکت به غایت ریشه ای و دگرگون ساز بانوان ودوشیزگان میهن یعنی به مستراح انداختن حجاب اسلامی(سمبل اسارت زن و به تبع آن نقض واقعی حقوق بشر در این مقطع تاریخی در میهن ما از حقوق زنان عبور می کند) دفاع کرده و همراهی کنند ؟
حجاب یکی از اصول مکتب مشترک خامنه ای و آقای رجوی و بانو است (البته اگر آقا فرمان دهد،به احتمال %90 خانم اجرا خواهد کرد،چرا که بنا به اعتراف این چندین ساله خودشان، بانو در برادر ذوب شده است) .
جامعه ایران وبخصوص طبقۀ جوانش ،افکارش با همه اشکالات قابل اصلاحش دیگر به قول معروف گروه خونش با گروه خون فکری اینها نمیخواند،جامعۀ ایران پدر و مادر"خونی تاریخی" خویش، یعنی کوروش و رودابه و تهمینه و یزد گرد و یوتاب را با همۀ ایرادشان یافته است،در حالیکه رجوی هنوز دنبال و"پیرو سیاسی" رهروان و ایدئو لوگهای متجاوزین به ایران، یعنی محمد و علی و زینب و فاطمه و ام کلثوم... و به خاک میهن هستند،دست آخر هم جاده صاف کن و منتظر ظهور تحفۀ نطنز بی بدیلش مهد ی هستند. به قول عربها : " خویا ون تا ون" ؟ (یعنی کجا به کجا؟) . از این گذشته ما هنوز دجار ذهنیت هستیم (با عرض پوزش) در رابطه با آقای رجوی و جماعتش ،ما هنوز در جوّ میتینگ امجدیه سال 1358و در فضای عاطفی پدر طالقانی بسر می بریم، ما هنوز اسیر عواطف سیاسی هستیم، تمام شد آن دوران و فاز اندیشه .گروه ها و دستجات دیگر بماند که هنوز در کوه ها و جنگلهای آمریکای لاتین و چگوارا(که درود بر او باد) سرگردانند.با عرض معذرت هنوز کمی در قلعه اسیریم .رجوی در پایه ها با جامعه ایران بخصوص با جامعۀ جوانش بیگانه و در مقاطعی تاریخی همانند خمینی و خامنه ای دشمنی تاریخی و ریشه ای دارد. بانو و شیردخت ایرانی سمبل اسارت زن و نمود نقض حقوق بشر یعنی حجاب را به آ تش می کشد و بر چوب رسوائی آخوند مدافع اسلام آویزان می کند، در حالیکه زن مجاهد بر گره های زیر چانه می افزاید و آنرا محکمتر می کند .
همانطور که خود شما بارها با ایمان کامل گفته اید و می گوئید،این جامعه اپوزیسیون بشاش و جوان خویشرا توّلد خواهد کرد، بخصوص با این پیشرفت تکنولوژی ارتباطات .
با احترام به شما و همۀ تلاشهای بغایت روشنگرانۀ تاریخ سازتان .
رها قیریان(م- ت اخلاقی)

ناشناس گفت...

رها. بسیار عالی و مسولانه سخن گفتید.

ناشناس گفت...

ببخشید فرزند لطفا
با سلام به جناب یغمائی اینجانب این ویدئو شما را دیدم و کمی افسرده شدم از ان بطور خلاصه میگویم
شما از همدستان ملایان غالب مجاهدین خلق میخواهید بیایند و در الترناتیو اینده ایران نقش مثبت ایفا کنند من کمی گیج شدم و نفهمیدم که ایا اشتباهی در بیان رخ داده اینگونه شده اما متوجه شدم هیچ اشتباهی پیش نیامده و شما عین انچیزی که در ذهنتان بوده گفته اید
شما قلب رئوفی دارید جناب یغمائی این برای من مسلم است ادم بی شیله پیله ای هستید این برایم مسجل است همون هستید که میگید انسان فهمیده و با شعور و معرفت انسانی هستید همه اینها را من میدانم و با شناختی که از شما دارم میپگم
اما نظر من ببخشید فرزند لطفا
مجاهدین خلق نه تنها نمی تواند وارد الترناتیو جمهوری اسلامی شوند بلکه به صراحت میگویم مجاهدین خلق بخاطر کارهائی که کرده اند باید پس از سرنگونی ملاها و تشکیل یک دولت مردمی انها باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند دلایل را بهتر از همه خود شما میدانید
شرایطی که مجاهدین خلق میتوانید وارد الترناتیو شوند
یکم گذشته خویش را نقد کنند
امار نفراتی که در درون سازمان مجاهدین کشته اند را اعلام کنند با اسامی
علت قتل انها را اعلام کنند
مناسبات انها با صدام و پول های که از انها گرفته اند را با سند و مدرک نشان دهند اگر چه بخشی از اسناد در یوتیوب هست
روابط و مناسبات سازمان مجاهدین را بصورت کامل تفئیر داده و و همانگونه که به ولایت فقیه تف میکنند به رهبری عقیدتی هم تف کنند
قطع تمام زد و بند ها با خارجی ها منظور ارتباطات سالم نیست ارتباطات سالم هیچ اشکالی ندارد
اعلام ازادی حجاب در سازمان مجاهدین
اعلام ازادی ملاقات با هر کسی که اعضای دوست دارند از جمله خانواده شان
دسترسی ازاد خبرنگاران به همه افراد سازمان و ازادی مصاحبه با تمام خبرگزاریهای فارسی
همینطور ادام بدهید تا ده ها مورد دیگر هم میشود نبشت
پس از همه این کارها که سازمان مجاهدین انجام بدهد میتواند بخشی از الترناتیو باشد البته ته ته ته ته صف
ببخشید فرزند لطفا

ناشناس گفت...

اقای ناشناس
خودمم تا اسم خودمو میبینم سریع میرم کامنت بعدی .
خاکزاد

ناشناس گفت...

اقا محمود
مرسی از مطالب شما . متاسفانه مجاهدین برایش جواب ندارند چون اهل تفکر و پاسخگویی نیستند . اهل فحش و شعار پوشالی هستند تا دلت بخواد !
خاکزاد

ناشناس گفت...

ب .ن .ک
نه ناراحت نشدم . باشه کمتر کامنت میزارم . ضمنا سوشیال پوشیال نمنه !
خاکزاد

ناشناس گفت...

میدونید مشکل کجاست ؟ مشکل اینجاست که طرفداران مجاهدین فعلی واقعا باور نمیکنن که در خدمت ارتجاع هستند . همانطور که ۴۰ سال پیش افراد دگم باورنمیکردن که خمینی همه چیو نابود میکنه . به همین سادگی . ادم وقتی طرفدار میشه همینطوری میشه دیگه خصوصا که دگم باشه و فردیت باخته هم باشه . اخه یکی به من بگه با طناب مشتی دگم فردیت باخته شخص پرست مگه میشه رفت تو چاه ؟ بالا امدنی در کار نیست و عمری زندگی زجراوردر ظلمت در انتظار است . مگه ادم در طول عمرش چنددفعه باید بره ته چاه ؟

ناشناس گفت...

طناب مجاهدین همان طناب خمینی است که باهاش نمیشه رفت ته چاه . یعنی سرت رسما کلاه رفته چون تو چاه ایده الوژی اسلامی هیچی نیست جز ظلمت و سیاهی و بدبختی و فقر برای مردم از یک سو و از سوی دیگر ولایت و قدرت و ثروت و مکنت برای رهبر و دارودسته اش . خوشبختانه نسل جوان کف خیابون دنبال این طناب نیست . از روسری سرچوب کردنشون و پوستر امام پاره کردنشون معلومه دنبال طنال ایده الوژیک نیستن .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد خاکزاد خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

توده ای های رده پایین بعد از ۴۰ سال فهمیدن که رهبران اصلیشون خائن بودند و خدم و حشم مجاهدین هم بالاخره خواهند فهمید که توسط رهبران فاسد و خودشیفته که دارای هزارجور روابط پنهاتی هستند سرکار گذاشته شده اند . اما چه فایده که همیشه خیلی دیر حقایق اشکار میشود . بعدا گند همکاری غیر مستقیم رهبران مجاهدین با سیاستهای راهبردی وزارت اطلاعات اخوندی درمیاد . برد - برد به نفع هردو .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

همیشه روند اگاهی بسیار تدریجی است اما خرشدن در لحظه صورت میگیرد . برای همین رهبران به روضه خواندن یکطرفه برای پامنبری اهمیت زیادی قائلند تا پرسش و پاسخ ! خودتان تعمیم بدهید .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

ما هم یکروز مجاهد بودیم و چشم بسته حض میبردیم ! اما با چشم باز هزار سوال بوجود میاد که اتفاقا حضش بیشتره چون با اگاهی همراهه .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

خودتان بنشینید کلاهتان را قاضی کنید . اخه این القاب و ادا اصولهایی که رهبران محاهدین از خودشون درمیارن در کدام کشور در چه تاریخی و توسط کدام رهبران انقلابی بکار گرفته شده ؟ حتی اگر یک نمونه هم بیاورید گل کاشتید .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

بنده ۶ ماه مرخصی داشتم و ۴ ماه ان گذشته و ۲ ماه ان باقی است . تا ۲ ماه دیگر در خدمتتان هستم و تو این ۲ ماه وظیفه خود میدانم دیدگاه خودمو از فرصت طلبی های رهبران مجاهدین خارج نشین کشک توضیح بدهم .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

هواداران فعلی مجاهدین دودسته هستن دسته اول هوادارانی هساند که از پشت پرده خبر ندارن و قدرت بررسی شرایط را هن ندارن و کلا با فرهنگ فروزان فردینی افتادن دنبال کون رهبران . دسته دوم هواداراتی هستند که از پشت مرده خبردارن اما تا خرخره تو لجن فرو رفتن و چاره ای جز دهن پارگی ندارن والا خوب خوب حالیشونه که عملکردشون به نفع وزارت اطلاعات اخوندیه .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

قابل توجه هواداران سینه چاک ولایت عقیدتی !
امروز جان بولتن دنبال مذاکره با خامنه ای هست ! کارد دسته خودشو نمیبره ! حالا دوزاری هواداران محاهدین بیشتر میافته که رهبرانشون با جه مکانیزمی در خدمت وزارت اطلاعات اخوندی هستند ! واقعا اگه تا الان نفهمیده باشید که کار و ماموریت رهبران مجاهدین تفرقه در جنبش است حتما برین دکتر ازمایش کروموزوم بدهید ... شاید از میمون خیلی عقب ماتده تر باشید . ( البته دوراز جان میمون ) و با احترام به همه بیماران مبتلا به مانگولیسم .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

جمهوری اسلامی یک ماشین هست و رهبران مجاهدین بمثابه زاپاس ان . در این موضوع شک نکنید وگرنه عمرتون به فناست و الت فعلی بیش نیستید . یکمقدار با هوشیاری خلوت کنید بهش میرسید .
خاکزاد خاکزاد خاکزاد

ناشناس گفت...

ادم باید احمق باشه که فکرکنه مجاهدین معتقد به دموکراسی هستند . تلویزیونشونو ۱۰ دقیقه نگاه کنی همه چی میاد تو دستت !
خاکزاد خاکزادخاکزاد

ناشناس گفت...

امینی
آقای یغمایی شما گروهی را مورد خطاب قرار می دهید که در اگثر موضگیریهای تان مشروعیت آنان را زیر علامت سئوال برده اید
آیا تضاد در این نوع روی کرد مشاهده نمی کنید
چگونه از گروهی انتظار واکنش دارید که شما قبلا صلاحیت آنان رازیر علامت سئوال برده اید؟

ناشناس گفت...

اقا یا خانم امینی !
اجازه میدهید من جوابتان را بدهم ؟ البته نه در دفاع از اقای یغمایی بلکه همینطوری .
در بدنه محاهدین و در طیف هواداران افراد بسیار خوبی وجود دارند که حسابشان از رهبران فاسد جداست . در سازمانهای توتالیتر همیشه حساب رهبران از اکثریت بدنه جداست . خیلی از افراد بدنه سفته نزد رهبران دارند (یعنی تعهد نامه و گزارشات عجیب و غریب با امضا و انگشت !) و در حال حاضر مجبور به پیروی هستند خصوصا انکه هم زیرنظر خبرچین های رهبری هستند و هم درمانده . شما ملاحظه بفرمایید برای اتانکه از سرشناسان شورا بودند و محترمانه خارج شدند چه تهمت ها و اسنادی را بر علیه انها در توپ بی وجدانی شلیک کردند چه برسد به بدنه !
خاکزاد

ناشناس گفت...

آنتی ابله.
بالاترین:
مسیح علی نژاد در بخشی از سخنان خود در تلویزیون فاکس نیوز گفت: من یک فعال مدنی هستم و حقوق بشر برایم اهمیت دارد این تحریم ها به مردم ایران آسیب می زند. مردم ایران دارند از کمبود آب و برق رنج می برند. دونالد ترامپ باید بازوهای تبلیغاتی رژیم مانند تلویزیون و سپاه پاسداران را تحریم کند.

مسیح جان چگونه ؟ هر پولی به هر عنوانی که به دست این رژیم می رسد سرانجام سر از عراق و یمن و سوریه و لبنان در می آورد و مردم ایران روز به روز تهیدست تر می شوند. ایران در حال تبدیل شدن به یک زیمباوه دیگر است.

مشکلات آب و برق در ایران چه ربطی به تحریم های امریکا دارد؟ شما نمی توانید با گفتن یک جمله که مردم علیه تمامیت رژیم به پا خواسته اند اما این تحریم ها به آنها آسیب می زند دولت امریکا را بفربیید. چرا همان سخنان نایاک از زبان شما خارج می شود؟


فعالیت شما در زمینه حجاب در حالت خوشبینانه اگر به جایی برسد چیزی شبیه کره شمالی و کوباست که مردم در پوشش آزاد هستند. ما کل این سیستم فاسد و تبهکار را نمی خواهیم. مرگ یکبار و شیون یکبار.

از ماست که بر ماست


البته این ها همه تقصیر ماست که چندباره به اصلاح طلبان فراری اعتماد می کنیم و آنها نیز سربزنگاه به جهانیان آدرس غلط می دهند. ما مردم ایران باید روزی یاد بگیریم که صندوق پول را دست کسی که سابقه ی دزدی دارد به صرف این که اکنون در نکوهش دزدی سخن می گوید, ندهیم.
http://iranstrongmemory.blogspot.com/2018/08/blog-post.html