دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

حمله امامان جمعه((جقدمک)) به مراسم روز کوروش(ع) و مسدود شدن جاده پاسارگاد

۲ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۵ آبان ۱۳۹۷/ ۲۷ اکتبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

..... بوى رژيم ميده

خاسته ياناخاسته چسبوندن هرگونه پسوند،صفت يالقب اسلامى(اينجا "عليه السلام)،بازى توزمين رژيم ودنباله هاشه.کاريست بسيار نادرست.کوروش هرگزنگفت صداهايى مى شنفه که ديگران نه.بابرده دارى مخالف بود.بنابرواجب دين اش رفت بابل وفلسطين تايهودى هايى روکه برده بودن آزادکنه.يکى يکى شونوهم باسکه ى نقره بنام شِـکِـل خريدوآزادکرد.براى همين هم واحدپول دولت يهود"شِـکِـل" نام گرفت.

آوردن "عليه السلام" بانام کوروش،نه تنهاکوروش روتاحديه مشت دزد پايين مياره،نه تنهاتوذهن مردم ايجاد ابهام ميکنه،دست آخرميره توجيب رژيم : اگه قراره دنبال مقدسى مثه کوروش بريم،خب حسين وعلى روداريم که بهتره.سرپل صراط کوروش ميادشفيع توبشه ؟ کوروش برات توبهشت خانوم ببخشيد حورى مياره ياعلى ومحمد ؟

کوروش عليه السلام فحش ناموسه،توهينه به ما،شعورماوميهن و تاريخ ما.
وقتى پاسداروآخوندميميره،ميره بهشت و حسابى هم ميره بهش.اين بهش رفتن ارزونى دزدها ومفت خورها.کوروش توقلب ماست،نيازى هم به صفت وپسوندوپيشوندنداره.نامى ست جاودان.

کوروش براى کارى که کردهيچ نخاست. آبراهام لينکلن با الهام ازآزادى يهوديان بدست کوروش تنهاوتنهابراى وظيفه ى انسانى،به جنگ بابرده دارى رفت.

درودوافتخاربرميهن ماوچنين بزرگ مردى که بهترين تبلور "جوانمردى" ست.

ناشناس گفت...

حمله امامان جمعه به روزکوروش در واقع حمله اخوند است به ایران و سمبل حقوق بشری ان یعنی کوروش .
نیاز نیست از بیرون به کشور حمله بشه ... امامان جنعه از داخل به کشور حمله میکنند و چهل ساله که حمله کزده اند حتی هولناکتر از مغول .