دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آبان ۸, سه‌شنبه

گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است

گرچه بر ما ريخت آب و گِل شَکی - يادمان آيد از آن‌ها چيزکی
ناله‌ی سُرنا و تهديدِ دُهُل - چيزکی مانَد بدان ناقورِ کُل
نشنود آن نغمه‌ها را گوش حس - کز ستم‌ها گوش حس باشد نجس
گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری
اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است
همیشه دوست داشتم پای صحبت انسان نیکی چون آقای متین دفتری - یک مصدقی واقعگرا که به آزادی و استقلال ایران، برقراری حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعتقاد دارند - بنشینم و بیآموزم. برای این‌ گفت و‌شنود بیش از دو سال صبر و تلاش کردم و اگر زمان و کار بیشتری هم نیاز بود، با آغوش باز می‌پذیرفتم.
ویدئو
فایل صوتی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

برای رسیدن به هدف وسیله مهم نیست اما انان که از وسائل ناپاک استفاده میکنند مجبورن هدف خودرا به قیمت ظلم و تعدی بر انسانها حفظ کنند درحالیکه هدفشان اجرای عدالت در جامعه انسانی بوده است ! بنابراین خیلی از ظالمین قبلا ازادیخواه بوده اند که انتخاب وسائل ناپاک برای رسیدن به هدف از انان هیولا ساخت....

تاریخ مملواست از نمونه های ان .

براریکه قدرت نشستند ... ظلم کردند .... و کاخهایشان بوسیله مردم شورشی برسرشان خراب شد درصورتیکه روزی خود شورشی بودند و متنفراز ظلم !

تاریخ پراست از نمونه های مشابه .

بنابراین هیچ چیز مقدس نیست و هرچیزی تا زمانی که از حقوق انسانی انسانها عدول نکرده قابل احترامه درغیراینصورت محق به نابودی است .

خمینی که از فاصله کاخ و کوخ میگفت مقبره اش به قیمت فقر مطلق میلیونها انسان ساخته شد ... انقلابیونی که از ازادی انسان میگفتند خود فردیت انسانهارا له کرده و انان را برده مطیع خود ساختند ! امثال جلال ال احمدهایی که با تنفر غربزدگی را به استهزا میگرفتند با تیپ غربی کلاس ضد غربی میگذاشتند ... امثال همنشین بهار که دم از ثبت وقایع تاریخی میزنند خود درقضاوت تاریخ جعل و تحریف وارد میکنند ... بسادگی راست و دروغ هارا بهم میبافند چون فکرمیکنند تاریخ مجموعه ای از ذهن انهاست !

اما ... اما ... جریان ضد ظلم و جور در خون انسانها میجوشد و چون سیل تا نابودی کامل ستم به پیش میرود ... گاه لنگان لنگان وگاه تیزپا ... اما توقفی درکارنیست .

قابل توجه همه مرتجعینی که به قیمت ظلم و دروغ تسمه از گرده مردم کشیده اند .

غریبه