دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

در سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی..کورش نخستین شهریار و محمد رضا پهلوی آخرین شهریارایران،در صحنه داوری. اسماعیل وفا یغمائی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۰ آبان ۱۳۹۷/ ۲ نوامبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

مافاحشَه هايمان را به تمام جهان صادر مى کنيم "امام خمينى"

محمد رضا پهلوی آخرین شهریارایران روبه کورش نخستین شهریارایران در جشنهاى تاج گذارى :

-- کوروش آسوده بخواب زيرا که مابيداريم.

امام خامنه اى بنيان گذار بزرگترين جنده خانه درجهان درطول تاريخ رو به زال ممّدبنيان گذار شهرنو :

-- زال ممّد آسوده بخواب زيرا که ما بيداريم ("پرچم اسلام" بدست درطول تابيخ)