مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

بمناسبت چهارم و هفتم آبانماه.کورش نخستین شهریار و محمد رضا پهلوی آخرین شهریارایران،در صحنه داوری. اسماعیل وفا یغمائی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۰ آبان ۱۳۹۷/ ۲ نوامبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

مافاحشَه هايمان را به تمام جهان صادر مى کنيم "امام خمينى"

محمد رضا پهلوی آخرین شهریارایران روبه کورش نخستین شهریارایران در جشنهاى تاج گذارى :

-- کوروش آسوده بخواب زيرا که مابيداريم.

امام خامنه اى بنيان گذار بزرگترين جنده خانه درجهان درطول تاريخ رو به زال ممّدبنيان گذار شهرنو :

-- زال ممّد آسوده بخواب زيرا که ما بيداريم ("پرچم اسلام" بدست درطول تابيخ)