دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

چرا ملایان و حکومت ملایان از کورش میترسند. گفتار یکم. گفتار دوم اسماعیل وفا یغمائی 
کورش نماد تاریخی حقیقی ایران و ایرانیان در مقابل تاریخ جعلی اسلامی  است . تاریخ حقیقی خود را دریابیم و از زیر بار ننگ و خفت هزار و چهار صد ساله برخیزیم

۱۴ نظر:

ناشناس گفت...

چرا ملایان از نام کوروش میترسد ؟
به همان دلیلی که دزد متصرف از صاحبخانه میترسه ولاغیر .
بهلول

ناشناس گفت...

کامنت تکمیلی :

دزد به معنی اخوند اجنبی

صاحبخانه به معنی میهن اقوان ایرانی ( سرزمین یکپارچه ایران )

بهلول

ناشناس گفت...

ملایان با اسلام و ایده الوژی و پیغمبرو قران و حدیث و روایت و ۱۲ امام و چهارده مهصوم و پنج تن العبا و تفسیرقران و روضه و عاشورا و شهادت و حجاب و گریه و زاری و بدبختی و فقر و پایین تنه کارمیکنن ...

درصورتیکه کوروش نماد میهن پرستی و عدالت و ازادی در نهاد ایرانی تعریف شده و یک باور است .

طبیعیه که اخوند و ملا از کوروش چون بید درمقابل طوفان بر اندام نکبت خود بلرزد ( الیته دورازجان درخت بید که سایه ای دارد و طراوتی و زیبایی )

بهلول

ناشناس گفت...

کورش یک نماد است نماد ایرانیت نماد سرزمین یکپارچه ایران نماد قدرت و غرور یک ملت با همه اقوامش نماد ازادی و عدالت نماد برابری زن و مرد نماد شجاعت نماد دوری از شریعت و ایده الوژی اسلام ....

بنابراین طبیعی است که ملایان از ان بترسند همچنانکه دزد از صاحبخانه میترسد

همچنانکه ظلم از داد میترسد

همچنانکه تاریکی از روشنایی میترسد

همچنانکه خرافه از اگاهی میترسد

همچنانکه ظالم از مظلوم میترسد

همچنانکه جنایتکار از عدل میترسد

همچنانکه استبداد از ازادی میترسد

همچنانکه شاخه های خشک از اذرخش

و

همچنانکه ستمگر از ستمدیده

بهلول

ناشناس گفت...

آلترناتیو کورش !

امروز هر انسان باوجدانی میتواند بگوید که رضا پهلوی یعنی نفی جمهوری اسلامی .

چرا ؟

چون تنها آلترناتیو حکومت مذهبی وجود عنصر هویت ایرانی است و این هویت با نام کورش گره خورده و تنها چهره سیاسی که اورا تداعی میکند قطعا اقای رضاپهلوی است . مثلا اگر توده ای ها و یا اکثریتی ها ویا مجاهدین ویا اصلاح طلبها اگر از کورش دم بزنند نسل کنونی متوجه مصنوعی بودن شعارانان خواهدشد و لذا توجهی نخواهدکرد اما وقتی رضاپهلوی صحبت از کورش میکنه نسل جوان تناقضی در ادعای ایشان نمیبینه ...

چرا ؟

این برمیگرده به سبقه و صبقه سیاست درایران و یجورایی با تجربه و حافظه و نوستالژی تاریخی - اجتماعی مردم ارتباط داره . حتی اگر رضا پهلوی بظاهر از کورش بگوید مردم به باطن میپذیرند ... برای اینکه رنگ رخساره خبرمیدهدازسروجود !

توجه بفرمایید که گروه های اپوزوسیون رژیمی و ضد رژبمی با ان همه دلار و علم و کتل و تبلیغات نتونستند شعاری به میان مردم معترض ببرند اما رضاپهلوی به عنوان یک فرد در شعار معترضین بصورت سراسری قرارمیگیره ! راستی علت چیست ؟ علت در خرد جمعی است ولاغیر .

محاله مردم عصیان زده بیایند خون بدهندتا مثلا حزب توده را بیاورند برمسند قدرت ویا خون بدهند تا اسلام دیگری را بعنوان مجاهدین سرکارآورند ! محال هست ...

اگرچه مجاهدین بسیار فرصت طلبانه و اپورتونیستی جمهوری اسلامی دموکراتیک خودرا به جمهوری خالی تغییرداده اند !!! تا ملت را مانندخمینی بفریبند ! اما این ملت فریب نخواهدخورد و از جمهوری اسلامی و آخوند گذرخواهدکرد وزیر بار حکومت دینی هم نخواهدرفت .

ممکنه برادران و خواهران مجاهد ناراحت بشوند و بگویند این نوع قضاوت درباره ما عادلانه نیست و منم میگویم بروید برنامه های صداوسیمایتان را ببینید واگر فرق ماهوی چندانی با سیمای جمهوری اسلامی داشت حق باشناست و تنها فرقش اینه که درانجا زرپ و زرپ میگن خامنه ای ودر اینجا زرپ و زرپ نیگن رجوی وگرنه بقیه برنامه ها دارای اشکال مشابه است ... بحث حجاب ( روسری ) برای اعضاء !  پخش اذان ! فیلم های سانسورشده ! تبلیغات یکسویه ! خالی بندی ! و صدها تشابه دیگر .

خوب مردم که هالو نیستند و طبعا در اعتراصات خود رضاپهلوی را فریاد میزنند و پس از گذار از جمهوری اسلامی به توده ای و مجاهد راه نخواهندداد .

بنده سلطنت طلب نیستم ولی امروز در شرایط ایران کلیه مسائل را ملحوظ نظر قرارمیدهم و در مقابل اپوزوسبونهای خارج نشین که در فرهنگ و ادبیات دهه ۴۰ غرق هستند از رضاپهلوی و برنامه اش بله برنامه اش دفاع میکنم . چون بخوبی میدانم تنها آلترناتیو اخوندها کورش هست و نمادان احتمالا رضاپهلوی . حداقل اینومیدونم که مخالفت با وی رژیم را تقویت میکنه ولی اپوزوسیون خارج نشین کشک این نکته ظریف را نمیفهمه چون مسیله اش سرنگدنی نیست بلکه مسئله اش خودشه .

شماره ۲۵۵

ناشناس گفت...

وزیر ارشاد در توئیت خود گفته :

همانطور که مسلمانان عرب بر ساسانیان پیروزشدند ماهم بر امریکا پیروز میشویم !

این بود شعور یک وزیر در جمهوری اسلامی .

توخودحدیث مفصل بخوان از این مجمل .

بهلول

ناشناس گفت...

کورش و اپوزوسیون !

اپوزوسیون جمهوری اسلامی عمدتا خارج نشین هستند و صرف نطر از اینکه ضدرزیمی یا رژیم ساخته باشند در جنبش داخلی بهیچوجه حضورنداشته اما بوسیله روشهای تبلیغاتی طوری وانمود میکنند که نه تنها در جنبش حضوردارند بلکه در ان نیز موثر هستند ! از این بابت جمهوری اسلامی نهایت استفاده در سرکوب و لجنمال کردن مبارزات مردم را بعهده گرفته است . نام و نقش بی بدیل کورش یکی از شاخص هایی است که بصورت ساختاری رژیم را میلرزاند چون تمایلاتی که با نام کورش به میدان میایند بهیچوجه نمیتواند مورد سوء استفاده رژیم قراربگیرد ... رژیم از اینکه نمیتواند به اتهام کورش دست به سرکوب بزند سخت عصبانی است ولذا سعی میکند تمایلات ضد کورشی در اپوزوسیون های خودساخته را دامن بزند و میزند اما بی فایده است .

به همان میزانی که نام کورش به عنوان پرچم مبارزه در ذهنیت جوانان رشد میکند به همان نسبت اولا رژیم سعی در لنجنمال کردن ان دارد و از سوی دیگر به همان میزان اپوزوسیون خارج نشین به تقلا میافتد و نگران میشود ...

راستی چرا ؟ مگر اپوزوسیون خواستار سرنگونی نیست ؟ پس چرا سعی دارد جنبش مردمی را تحت الشعاع ایده الوژیک خود که همان اسلام است دراورد ؟

اگر خاطرتان باشد مریم رجوی یک شبه و خلق الساعه بعنوان رییس جمهور شورای ملی مقاومت از سوی رهبر خودشیفته انتخاب شد اما بعدا به عنوان رییس جمهور مقاومت خوانده شد و میشود ! ( کدام مقاومت ؟ بماند !)

برای اینکه اعضای شورای ملی مقاومت یابو ورشون نداره ! همینطور بنیاد مستضعفان و جانبازان که ثروت های هنگفتی را درخود دارد به بنیاد مستضعفان تغییر یافت ! برای اینکه جانبازان یابو ورشون نداره و به جانبازان پاسخگو نباشند تا بر ثروت ان نظارت و مدعی وجود نداشته باشد !

بنابراین اینگونه روشها و خرمردرندی ها و پنهان کاری ها در رژیم و اپوزوسیونش شباهت زیادی بهم دارد ... مردم هم هزاران تشابه را دیده و میبینند .

ظاهرا گرایش جوانان به کورش بی دلیل نیست و ریشه های ان را بایستی در اپوزوسیونهای پنهانکار غیرصادق خرمردرند  غیرپاسخگوی متکی به رهبر جستجوکرد .

حسین

ناشناس گفت...

متاسفانه مارکسیستهای ما یجورایی مذهب هنوز تو مغزشون بود مانند گلسرخی و صدها نفر دیگر ...
شماهم اگرچه از مذهب کات کرده اید و جهاد درراه خدا ! را کنارگذاشته و در راه آگاهی و رهایی مردم قرارگرفته اید اما هنوز بیوگرافی سازی های رجوی فرصت طلب توجیب ریز گوشه ای از ذهن شمارا درباره بیوگرافی سازملن در اشعال خود دارد . چرا ؟ چون از جوانی جذب شده اید و از ۵۷ به اینطرف هم مجذوب مزخرفات اقای رجوی بوده اید . باورکنید بیوگرافی که رجوی ارائه کرده ۹۵% دروغ و تحریف هست .
اگرچه من شخصا از مصاحبه ها و مطالب شما بسیار چیزهایی یادگرفتم و از بینش بسیاربالای شما و قدرت ارائه بی نظیران بهره مند شده ام اما وقتی درباره بیوگرافی سازمان صحبت میکنید مناسف میشم که چرا تحریفات رجوی توجیب ریز ذهن شمارا درباره بیوگرافی پرکرده است ! اینطورنیست جانم . باورکن اینطورنیست .
خاکزاد

ناشناس گفت...

کورش آلترناتیو یا هویت ملی یا کارگرترین ایده برای بیرون کردن اخوندها ؟

طبعا مردم ایران چه انهایی که درباره تاریخ ایران هیچ نخوانده اند وچه انان که کمابیش با تاریخ ایران و هویت تاریخی ایرانی بالنسبه آشنا شده و یا آشنا هستند بدون شک کورش را پدر ملی ایران دانسته و وی را عادل و آزادیخواه تلقی میکنند واین برداشت همگانی ریشه های تاریخی - اجتماعی خودش را دارد ولذا امروزه بمثابه یک مزاحم نیرومند در مقابل آرامش و چپاول حکومت اسلام قدبرافراشته و خودنمایی میکند و طبعا رژیم را بران داشته تا از اشاعه و گسترش اینگونه هویت طلبی شدیدا ممانعت بعمل اورد . چرا ؟

چون سمپاتی به کورش یعنی گشودن مبارزه درراه حفظ ایران یکپارچه برای فردای عدالت و آزادی بدون نقش مذهب  . بنابراین کورش نه بمثابه پاشنه آشیل بلکه بمثابه انتی تز جمهوری اسلامی درحال جوش و خروش است و روزبروز بر صف جوش و خروش جوانان مبارز آگاه افزوده میگردد وبه همان میزان از یکسو رژیم را در ارائه روشهای سرکوب هارترنموده واز سوی دیگر اپوزوسیونهای مدعی را دربوته آزمایش قرارداده است ! به این میگن انتی تز واقعی .

اگرچه امروزما دارای سه مدعی آلترناتیو هستیم اما انان هیچگونه پایگاه اجتماعی در داخل نداشته و حتی علیرغم امکانات و پولهای کلان و تبلیعات گسترده ای که دراختیاردارند تنها توانسته اند اطرافیان خودرا نگه دارند و تاثیری بر نسل جوان عاصی طالب عدالت و ازادی نداشته اند . مطرح ترین اپوزوسیون   مجاهدین هستند که اولا غیر مستقیم رژیم از انان در جهت سرکوب جنبش استفاده میکند

دوما از انجا که دارای مناسبات توتالیتری و رهبر بازی و قدیس سازی هستند بهیچوجه مورد تایید جوانان داخل کشور نیستند  و اصولا بخشی از انگیزه مبارزه جوانان برعلیه رژیم بخاطر همان ویژگی های حکومت است که در مجاهدین نیز وجوددارد بنابراین مجاهدین هیچ اقبالی درداخل نداشته وحتی دربین خانواده های جانباختگان دهه ۶۰ نیز طرفداری در داخل ندارند ( البته عمدتا ) در اقوام بنده بیش از ۱۵ مجاهدی وجود دارند که پس از دهه ۶۰ هیچگونه سمپاتی به سازمان نداشتند وندارند ( اگرچه بعضا از نزدیکانشان در دهه ۶۰ اعدام شده اند ) ولی مخالف سرسخت رژیم بوده و هیچ علاقه ای به مجاهدین نیز ندارند . متاسفانه مجاهدین در توهمات تحلیلی - تشکیلاتی و زرب و زور کیش شخصیت یک جایگاه کاذبی ازخود برای اعضایشان جاانداخته و یک مادام موسیوی خارج نشین کشک را در نطرخود قهرمان ساخته و دهه هاست با همین توهم ادامه میدهند غافل از انکه جوانان کنونی در ایران خیابانهارا به لرزه دراورده و باکی از زندان و گلوله درمبارزه با رژیم ندارند . از نظر مجاهدین این اخبار کذب است ! و فقط دومبارز وجوددارد یکی مسعودو یکی مریم !!! انهم بیش از ۳۵ سال درخارجه و در رفاه و زندگی اشرافی !

حال چگونه انتظاردارید که مردم به چنین آلترناتیو پوشالی اقبال نشان دهند ؟ آلترناتیوی که گره روسری شان سفت تر از اهدافشان درباره آزادی است ! و همه هم و غمشان چاپلوسی رهبر عقیدتی و جاسوسی یکدیگر برای اخذ رده !

جماعتی که ۴۰ ساله نتوانستند با سوال رهبری خودرا به پاسخگویی بکشانند و اصولا با چنین فرهنگی که جرات سوال از رهبررا داشته باشند بارنیامده اند چگونه میتوانند خواهان عدالت و آزادی باشند . خامنه ای نیز به کسی پاسخگو نیست و لسیجیان او نیز مانند اعضای مجاهدین سوال از رهبری را کفر میدانند !

میماند آلترناتیو اقای رضا پهلوی .

واقعیت اینه که مردم و خصوصا نسل جوان به ایشون سمپاتی و اعتماددارند ... چرا ؟ نمیدانم ... حتما که علت تاریخی - اجتماعی داره .

من سلطنت طلب نیستم اما نقطه نطرات ایشونو میپسندم چون یک میلیون برابر از رژیم بهتره و یکهزاربرابر از مجاهدین . انچه که میگه  فیلم نیس ... مطمئنم در فردای امدن او کسی بزور روسری سرش نخواهدکرد ... گزارشی از خواب و تمایل جنسی اش نخواهدداد ... رهبررهبررهبر نخواهدکرد ... درمقابل پوشالها دولا و راست نخواهدشد ... کلاس تفسیرقران نخواهیم داشت ... از تلویزیون زرپ و زرپ تبیین جهان پخش نخواهدشد ... مجبور نیستیم بنشینیم پای تلویزیون بیوگرافی مبارزاتی ساختگی مهرتابان را گوش کنیم ... مجبورنخواهیم بود پوستر مسعود و مریم را روی سینه و پیشانی بچسبانیم ... میخواهیم از جمهوری اسلامی خلاص شویم و حاضر نیستیم از چاه به چاله جمهوری اسلامی دموکراتیک بیافتیم تا دوباره شاهد دیکتاتوری مذهبی باشیم ... میخواهیم ازاد زندگی کنیم ... درثانی نمیتوانیم میارزه دختران خیابان انقلاب را خاک بپاشیم ...
حالا فهمیدید که جرا ملاها از کورش میترسند ؟ چون نسل کنونی در اینده ایران خواهان عدالت و ازادی است و میزنه زیر میز ایده الوژی و کیش شخصیت و رهبربازی ...
درخانه اگر کس است یک حرف بس است .

خاکزاد

ناشناس گفت...

من کلا از همنشین خوشم نمیاد احساس میکنم یجورایی داره با مباحثش سرما کلاه میزاره . حمله اعراب به ایران را خواست ایرانیان جامیزنه ... اقای رجوی را معلم جامیزنه ... در مواردی که با افراد مصاحبه میکنه در حساس ترین بخش های مصاحبه نفی طرف مقابل صحبت میکنه با تمسخر خاصی که زاییده شخصیت پنهانشه و یجورایی طرفو ضایع میکنه ولی اسمشو میزاره دیالوگ ! کلا ادم شهرت طلبیه ... در مصاحبه ها مسیر بحث را یوهو میبره به خوندن فلان نطر از فلان نویسنده فرنگی ! جنایات بنی قریظه را لوث میکنه ...

ادعای برخوردعلمی داره اما از مولوی شعروشاهدمیاره !

کلا ذاتا شیفته رجویه ولی پنهاتکاری میکنه اما تمایلش میزنه بیرون ... چنان معلم معلم میکنه که ابریشمچی هم نکرده تاحالا ! با اینکه در جریان مسایل درونی مجاهدین در دهه ۵۰ نبوده و بهرام و شهرام را ندیده و نمیشناسه ولی چنان از زاویه رجوی برعلیه شان نظرمیده که ادم شاخ درمیاره ! و جالیه که با رجوی هم مثلا مرز داره !

کلا به نظرمن ایشون صلاحیت ثبت وقایع تاریخی را نداره چون افکارو امیال پنهان زیادداره .

خاکزاد

ناشناس گفت...

از تغییروتحولات ایده الوژی مجاهدین بسمت مارکسیسم در سال ۵۲ به بعد چه میدانید ؟ منبع اطلاعات شما چبست ؟ صحبتهای اقای همنشین بهار ؟

ایا کل منبع اطلاعات شما همان جزوه اموزش بیانیه اپورتونیسم چپ است که توسط رجوی و شاهسوندی گفته شده و به قلم رجوی تهیه شده ؟ ایا مطالب جسته گریخته در نشریه مجاهداست که اقای رجوی بمناسبت های مختلف گفته ؟ ایا گفته های چاپلوسان دربار ولایت عقیدتی است ؟اگر منبع خبرشما همین چیزهاس پس بزارین در کوزه و ابش را بخورید چون تماما تحریف شده و غرض داراست ... بعضا از روی حسادت بعضا ازروی توجیب ریزی و فرصت طلبی بعضا ازروی شخصیت پنهان گوینده و غیره مطرح شده وچون یکطرفه بوده لذا بعنوان منابع اصلی رفته تو مخ کسانی که هیچگونه اطلاعی از موضوع نداشته اند . درست مانند کودکی که از بچگی داستان تحریف شده ای را برایش تعریف میکنند ! تا ابد او حقیقت را نخواهد فهمید و همیشه هم فکرمیکند حقیقت را میداند . بنده از شهرام دفاع نمیکنم اما مقابل تاریخ سازی جعلی و تحریفات میایستم .

خاکزاد

ناشناس گفت...

 شرایط و رضاپهلوی

میگن روشنفکران هنوز درگیر این هستن که مصدق چکارکرد و چکارنکرد عافل از اینکه ماعم هنوز درگیر اسن هستیم که سی خرداد ۶۰ یک ضرورت بود یا نبود ! بابا ۷۰ سال از اون گذشته و ۴۰ سال از این !  به اندازه کافی مسائل روز وجودداره که نیازی به پرداختن به قرون ! گذشته نیست .

الان انچیزی که رومیزه چهارتا تا آلترناتیوه

اول رضا پهلوی

دوم جریان سبز

سوم مجاهدین

چهارم کمونیستها

چهارمی که ول معطله و اگرچه ادعای رهبری جنبش طبقه کارگررا داره اما بلوف وقیحانه ای  بیش نیست و صرفا کشک .

سومی در داخل هیچ پایگاه اجتماعی نداره واگرچه ادعای رهبری اعتراضات مردم را داره ولی این ادعا بیشتر از سوی وزارت اطلاعات دامن زده میشه تا جابیافته و اهدافی را هم بدنبال داره که علت ان را بخش آگاه جامعه بخوبی میدونه و نیاز به توضیح نیست .

دومی طیف بندی های مختلفی در نزدیکی و دوری از حاکمیت داره وان بخش سرنگون طلبش در اعتراضات حی و حاضر ایستاده و بخش میانیش مذبذب و بخش تحتانیش  همون استمرار طلبان را شامل میشه که مورد نفرت مردم هستند .

اولی جریانی است که پایگاه وسیع مردمی داره اما بدون سازماندهی و شدیدا با عنصر ایرانیت بدنبال عدالت و آزادی است و تلویحا به رضاپهلوی سمپاتی داره واینکه ایشون چه نقشی ایفاخواهدکرد اینده نشان خواهدداد .

طبعا غرب و شرق و سازمانهای بین المللی از این طیف بندی ها و مدعیانش بخوبی اگاهی مبتنی برآمار دارند .

ما به حمایت جهانی و کمک انان نیازداریم و رضاپهلوی میتونه واسطه این امرباشه .

انچه مشخص است اینها رفتنی هستند و مردم برای این لحظه بی تاب .

صدها مبارز سرشناس و شکست ناپذیر در داخل کشور شناخته شده اند و مورد اعتماد نسل جوان هستند و جالبه بدانید که اکثر قریب به اتفاق انان بر علیه رضاپهلوی موضع ندارند و گاها به ایشون سمپاتی نیز دارند .

این بود سیمای واقعی شرایط داخلی .

بقیه مطالب و تحلیلها و ادعاها اب توشه و حرف مفت که اینروزها از دهان خارج نشین های کشک و توجیب ریز میادبیرون و برای دل خوش خنکی خودشون و خوشحالی وزارت اطلاعات اخوندی است .

باورکنید مطالب فوق عین حقیقتی است که چون خورشید انکارناپذیر است .

بهلول

ناشناس گفت...

برای اینکه واقعا وزن و نقش و تاثیر اپوزوسیونهای خارج نشین را در مبارزات داخلی متوجه بشوید فرض کنید اینترنت و تلگرام و فیسبوک و فتوشاپ هنوز اختراع نشده بود ! خداوکیلی اصن نامی از اپوزوسیونهای خارج نشین میشنیدید ؟ هرچی ادعا هست یا بصورت تلویزیون ماهواره ایه ! یا تلگرامی ! یا سایتی ! یا فیسبوکی ! یا فتوشاپی ! یا یوتیوپی !

بنابراین همشون کشک هستن . وقتی مردم در تظاهراتشون نام و شعاری از اینها برزبان نمیاورند یعنی چی ؟؟؟؟ یعنی کشک هستن !

مثلا در جنبش مردم کوبا برعلیه باتیستا چیزی کشک نبود چون چگوارا پیشاپیش چریک هایش سلاح بدست روستا به روستا میرفت و میجنگید اما کدام اپوزوسیون مدعی در مبارزه با حکومت پیشاپیش مردم درحال جنگ و رزم هست ؟؟؟ خواهشا خفه خون نگیرین و جواب بدین !

با پیام و اطلاعیه و تلگرام و کوفت و زهرمار از راه دور و از جای گرم و نرم چه کسی نمیتونه مبارزه کنه ؟؟؟

پس قدر مبارزین داخلی را که پیشاپیش مردم صابون زندان و شکنجه و اعدام را در مبارزه با حکومت به تنشون مالیدن بدانید . قهرمانان واقعی همین ها هستند ونه فرصت طلبان قیام دزد خارج نشین کشک .

اگر یکروز اینترنت قطع بشود خارج نشینان کشک محو میشوند ! اگه باورندارید امتحان کنید . اگر فرقی در مبارزات مردم دیدید !

بهلول

ناشناس گفت...

چشممان را روی همه تئوری های علمی و تخیلی مکاتب ببندیم و با استناد به تجربیات اجتماعی خود قضاوت کنیم یعنی برخورد مشخص از شرایط مشخص برپایه برداشت مشخص از وضعیت مشخص .

نا اونجایی که بنده تجربه کردم فقر و فقیر دنبال آزادی و آزادیخواهی نیستن چون عنصرمادی مهمتری براشون مطرحه وان رهایی ازفقرو سیرکردن شکم هست . بنابراین فقروفقیر دنبال عدالت هستند ولی قشر متوسط و تحصیلکرده دنبال آزادی و حرمت آزادی بیان هستند و لذا یک فرد تحصیلکرده از قشر متوسط هم ازادیخواه است وهم دنبال عدالت اما یک فقیر بیسواد مسیله اش عدالت است و شاید مفهومی از آزادی نداشته باشه بنابراین درحال حاضر درایران بخش اعظم قشر متوسط به همراه کل قشر فقیر بسمت سقوط میروند ولذا جنبش بسمت عدالت و ازادی گره خورده و یک کاسه شده اند واین یعنی وحشت رژیم که هم ضد عدالت است و هم ضدآزادی .( اصولا رژیم های ایده الوژیک ضد عدالت و ازادی هستند و نمیتوانند غیرازاین باشند ) حتی اگر شعارش را بدهند فریبی بیش نیست .

بهلول