دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۱۰, دوشنبه

اسماعیل وفا یغمائی. تبریک سال نو 2019 میلادی به یاران و هم میهنان و هدیه یک غزل

۱ نظر:

ناشناس گفت...

روزهای پر اعتراضی را ایران ما میگذراند و قطعا به نتیجه منجر خواهد شد اما این اعتراضات در خود شور و امید بهمراه دارد و مطمئنا به تحول عظیم و شگرفی خواهد رسید .

چرا ؟

چونکه روزبروز معترضین با شعارهای جدید بمیدان میایند شعارهایی که ساخته میشوند و به قیمت بازداشت و سرکوب سرداده میشود حتی یک نمونه مشابه ( خودش پیشکش!) در جرائد و سایتهای اپوزوسیونهای رنگ و وارنگ خارج نشین نیست واین مایه مسرت است برای جنبش و برای شکست ناپذیری در مبارزه  با اخوند و ایده الوژی اخوند و برای دوری از شعائر مذهبی و غیره ...

جالبه ۴۰ سال جمهوری اسلامی قران و روضه و تفسیرو روایت و حدیث تو کله مردم فروکزده اند اما دریغ از یک شعار مذهبی ! جالبه که آلترناتیو خودخوانده آلت دست ایده الوژی و ذوب شده درولایت رهبرعقیدتی ۴۰ ساله داره با مواضع اشلامی و اموزش ایده الوژی اسلام گوز تو کله پامنبری هایش میدمد اما در اعتراضات مردم دریغ از یک شعار اسلامی ویا ایده الوژیک !

راستی علت چیست ؟ پس این بلوف کانونهای شورشی کدام گوری هستند که سربزنگاه در تطاهرات کارگران و فرهنگیان و دانشجویان حًضور ندارند تا در کتک خوردن مردم شریک شوند تا شعارهای پوشال سازمانی بدهند ؟ شعارهای پوشال و پوچ یعنی گنده کردن مهرتابان و رهبر خودشیفته قهرمان ! پس کجایند این شعارها ؟

من میدونم چی دارم میگم چون یه چیزی رو خوب خوب حالیمه که شعارهای مردم دو ارتجاع را مایوس میکنه :

اول ارتجاع غالب را برای ماندن

دوم ارتجاع مغلوب را برای امدن

جالبه که این پدیده ارتجاعی در پایه های ایده الوژیک یکی هستند و جالبه که خرد جمعی این شناخت را در طرح شعارهای مبارزاتی شان عملا بکار گرفته است .غریبه