دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۱۶, یکشنبه

یک جرعه از جام هفت گنداب. اسماعیل وفا یغمائی


۱ نظر:

ناشناس گفت...

دیگه چجوری مردم باید شعاربدن ؟

معلمان بازنشسته در اصفهان در تجمع خود شعارمیدادند :

حاکم به این بیغیرتی

هرگز ندیده ملتی ...

از فردا فرصت طلبان میگن رهبریش دست کانونهای شورشی بوده !!! رژیم هم تائید میکنه !!!

خاک بر سر این الترناتیو توجیب ریز بزدل خارج نشین بلوف زن .

زنده و پایدارباد قیام مردم .خاکزاد