دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

اجرای حکم اعدام جوانی که مورد تجاو یک آخوند قرار گرفته بود

 

 

 

 

 حسین اسماعیل‌پور، جوانی که گفته شده در دوره نوجوانی یک روحانی سرشناس مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گیلان .حجت الاسلام فخری لنگرودی بارها به او تجاوز کرده و او در ۲۰ سالگی همراه دو نفر از دوستانش این روحانی را به قتل رسانده بود، در زندان مرکزی رشت اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که این حکم، صبح روز شنبه ۱۰ آذر ماه با حضور خانواده شکات به اجرا درآمده است........................ادامه

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۱‌آذر‌۱۳۹۷/ ۴ دسامبر‌دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

اى‌گه‌بزنن‌به‌اين‌اسلام‌وآخونداى‌توده‌اى‌‌ش

به‌باورشيعه‌اثناحشرى،اين‌جوان‌که‌باشياف،شربت‌شهادت‌رو‌به‌اين‌سربازاسلام‌حقنه‌کرده‌ميره‌جهنم.اون‌يکى‌که‌پرچم‌اسلام‌رودرسرزمين‌کفر‌نشونده‌ميره‌بهش
‌مولاى‌متقيان‌جلوى‌دربهشت‌ ‌به‌تازه‌واردها‌يه‌پياله‌از‌حوض‌کوثرميده‌به‌جزمومنى‌که‌لب‌‌به‌شراب‌زده‌باشه.يه‌آخوندکى‌اينو‌بالامنبرميگفته.رندى‌که‌ميدونسته‌که‌آخوند‌که‌خودش‌ميخوره‌ميگه‌"حاج‌آقا‌اگه‌اينجورباشه،على‌ميمونه‌وحوضش"
توبهشت‌‌سروکارباکيه؟
*بااالله‌آدم‌سوزبى‌رحم‌لامروت
*بارسول‌که‌باشعار"قولوالااله‌الاالله‌تف لحوا"دادتيغ‌روبذارن‌زيرگلوى‌همه‌که‌يامسلمون‌ميشى‌يامرگ
*بامولاى‌متقيان‌که‌دوستان‌منتقدو‌بى‌سلاح‌خودش‌رودرحالت‌‌نشسته‌غافلگيرکردودادزخمى‌هاروهم‌تمام‌کش‌کنن
*باامام‌حسن‌که‌ماليات‌چاپيدن‌استان‌انبارايران‌روبالاکشيد،شدميلياردرورفت‌دنبال‌زن‌بازى
*باامام‌حسين‌که‌مذاکره‌بلدنبود،دودرسدبراش‌کافى‌نبودهمه‌شو‌ميخاست!يزيدهم‌که‌آدم‌کش‌ميانه‌رويى‌بود،تمام‌خانواده‌ش‌روباپول‌کافى‌براى‌تمام‌عمرفرستاددنبال‌زندگى‌شون.اونام‌نگفتن‌نه!يزيدايزورى‌ورى‌بد،ولى‌پــــــــــــــول‌يزيدايزورى‌گود
*باخضرنبى‌که‌رجوى‌داستان‌برخوردش‌باموساوقتل‌کودک توسط‌خضررادرجلسات ‌تبيين‌باتفسيرى‌انقلابى‌ازقرآن‌ماستمالى‌ميکرد.ماهم‌مثه‌يابوگوش‌‌ميفرموديم.اگه‌دراين‌کشورهاى‌امپرياليستى‌‌کسى‌ازاين‌عرّوگوزهابکنه‌ميخوابونن‌ش‌بيمارستان‌روانى‌بخش‌مراقبت‌هاى‌ويژه.بايدپاميشديم‌وجلوى‌همه‌مى‌گفتيم'مردک‌ خراين‌ديگه‌چه‌کرسى‌شعريه‌که‌ميگى‌پفيوز!.نگفتيم‌رفت‌استخاره‌کرد‌براى‌اعلان‌جنگ‌مسلحانه‌‌به‌اميدامدادغيبى.ماخربوديم.بى‌‌احمق،‌شياد‌هيچه،هيچ‌!
*بافاطمه‌که‌جزوکارهاى‌روزمرّه‌ش‌شستن‌لخته‌هاى‌خون‌شمشيرعلى‌بوده.چه‌زجرى‌کشيده‌اين‌زن‌بيچاره‌!
*با‌حجت‌راستين‌اسلام‌فخری‌لنگرودی
*باامام‌محمدباقروبى‌قروکاظم‌وتقى‌ونقى‌که‌همه‌شون‌ازصدقه‌سرچپاول‌ايران‌ميخوردن
*باخمينى،خامنه‌اى(اميدوارم‌بزودى)،آخونداى‌شيعه‌ى‌انگل،مفتى‌هاى‌مفتخور‌‌سنى،کليدداران‌کعبه،حزب‌الله‌لبنان،حسن‌نصرالله،داعش،القاعده،طالبان،مفتى‌هاى‌الازهر،اخوان‌المسلمين،مومنين‌ومقلدين‌قلاده‌برگردن،جانيان‌اوين،حاکمان‌شرع،فاطمه‌ارّه‌هاى‌منکرات،شکنجه‌گرهاى‌تفتيش‌عقايد،محمدغزالى،حجاج‌بن‌يوسف‌و...

واى‌که‌چه‌جهنمى!

‌الله‌!اى‌بيمارروانى!تف به‌تو،به‌دينت،به‌اون‌بهشت‌ات!از‌سگ بترم‌اگر‌کنم‌ياد‌بهشت!

ازمابدورباداين‌بهشت‌احمق‌ها!‌ماراباحسین‌اسماعیل‌پور،بامرتدين،ملحدين،کافران،باخفتگان‌گورهاى‌بى‌نام،باياران‌مان‌درلعنت‌آبادوکفرآباد،با جوردانوبرونووتمام‌شورشيان‌عليه‌اين‌مذهب‌لامصب‌‌محشوربفرماکه‌ماراياراى‌استفراغ‌هرلحظه‌ازديدارآن‌بهشتيان‌نيست!
‌...عمه‌ت نجيب بود..