دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ خرداد ۱, یکشنبه

از مجموعه رباعیات.....با ملایان پلید. این قحبه... اسماعیل وفا یغماپی


۱ نظر:

ناشناس گفت...

مفهوم مقوله " دموکراتیک " از منظر ایده الوژی :

همه در طرح بیان خودازادند بنابه تشخیص رهبر

مطبوعات ازاداست بنابه تشخیص رهبر

احزاب ازادند بنابه تشخیص رهبر

ازادی پوشش بنا به تشخیص رهبر

و ..............

تشخیص رهبرهم با سوخت ایده الوژی کارمیکنه

ایده الوژی هم بنا به تشخیص رهبر تعریف میشه

تعریف ها هم همگی روی پایه ها سوارن

پایه ها هم روی تشیع علوی سواره

نتیجه اینکه "دموکراتیک" با تبین اخوندی عرضه میشود

اصل ولایت فقیه همان اصل ولایت عقیدتی است .