دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

چند جام دیگر باقی مانده است اسماعیل وفا یغمائی


چند جام دیگر باقی مانده است
اسماعیل وفا یغمائی
***
چند جام دیگر باقی مانده است
با رفیقی،
چند فنجان قهوه با دوستی
و چند بوسه از لبان توای محبوب
تاآن گور که گورکنان ناشناس
در مه برای ما مهیا میکنند
من بر گور او به احترام در اندوه میایستم
تو بر گور من
و دیگری بر گور تو
و زمان میگذرد


در باد میگذرم
میگذریم
میگذرند
در مه
در کوچه های غریب غربت
با جبه های کهنه ترمه مان بر دوش
وکیسه ای از استخوان افتخاراتمان بر پشت
با دهانی خستگی ناپذیر برای گفتن و گفتن
وگوشهائی بی آرام برای شنیدن
و دیریست، دیریست ، دیریست
به آنچه هستیم عادت کرده ایم.
***
در دور دست،دورترین دوردست
آنجا که بودیم و نیستیم
زنی ایستاده است در ساعت معاصر
در تند باد و خنجر
با گیسوان پریشان و هزار زخم بر تن
و در باد میگذریم ماسر خوش از خویش
درزمانهای سپری شده
با خود گویه ها و واگویه های بیهده مان
با جبه های کهنه ترمه مان بر دوش
وکیسه ای از استخوان .....
***
چند جام دیگر باقی مانده است
چند فنجان قهوه
چند بوسه.......

چهارم ژانویه 2019 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: