دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۱۴, جمعه

یک‌سال پس از دی ۹۶ گفت‌‌و‌گو با مهرداد درویش‌پور:‌ «دی ۹۶ فروپاشی ترس بود»

۱ نظر:

ناشناس گفت...

چکار باید کرد ؟

الان شرایط واقعی چیست ؟

تحریم ها فشار فزاینده ای براثرگرانی روی مردم گذاشته اما به نظر میاد مردم حاضرن به بهای سقوط حکومت با این فشار راه بیایند و از اینجا متوجه میشوید که چه تجربه تلخ و مملواز ظلمی این حکومت ایده الوژیک بر خاطره و گرده مردم وارد کرده است . مردم کوچه و خیابان بی پول و گرسنه و بیکار با صدها مشکل و گرفتاری تنها دلخوشی شان این است که هرچه زودتر حکومت ساقط شود و اینها گورشان را گم کنند ضمن انکه جسته گریخته اعتراضات در اینوروانور وجوددارد اما بهم پیوسته نیست چون تشکیلات و رهبری مشخص به مفهوم رهبری ندارد ... البته تک نمودهایی که قهرمانانه ایستاده اند بسیار وجود دارد که هرکدامشان بی نظیرند ( شامل زن و مرد) اما آواز قیام هنوز به گروه کر تبدیل نشده و صرفا گله به گله است ... جویبارها  هرکدام جاری اند اما هنوز به رود خروشان تبدیل نشده اند و تمام سعی و تلاش حکومت ایجاد موانع برای ممانعت از تشکیل رود خروشان است . لرزه ها زمین را زیرپای حکومت میلرزاند قصرهایشان میلرزد لوسترهایشان گهگاه تکان میخورد اما هنوز سقف هایشان دربالای سرشان وجوددارد ... بتدریج ترک برمیدارد ...

چه زمانی سقف ها روی سرشان آوارخواهدشد ؟ بستگی به خیلی چیزها دارد .

من فک میکنم یکی از دلایل ماندگاری حکومت نقشی است که اپوزوسیونها نااگاهانه بازی میکنند . رژیم سعی دارد اعتراضات را به اپوزوسیونها ببندد و دراین خصوص فاکت بسیاراست اما برخی اپوزوسیونها در خاطره جمعی مردم مقبولیت ندارند و رژیم بخوبی ازاین مسئله آگاه است و روی این پروژه کارمیکند متاسفانه اپوزوسیونهای ما که عمدتا خارج نشین بوده ودرحال حاضر پایگاه اجتماعی در داخل ندارند سعی در فرصت طلبی و توجیب ریزی دارند ( یعنی از هول حلیم میافتند در دیگ پروژه های امنیتی رژیم ) واین به این معنی است که اپوزوسیونهای خارج نشین ما از هوش سیاسی برخوردارنبوده و بیشتر اهل جاروجنجال و خودنمایی هستند یعنی دقیقا همان نقطه ضعفی که رژیم ازان استفاده ها برده و میبرد .

مثال میزنم :

همه میدانیم که جنبش کارگری و دانشجویی در صف جلوی اعتراضات حرکت میکند و همه بخوبی میدانیم که هیچیک از کارگران با گروههای چپ خارج نه تنها ارتباط تشکیلاتی ندارند بلکه حتی نام و نشان انها را هم نمیدانند ! اما میبینیم که فلان گروه ۱۰ نفره چپ درخارجه ادعای رهبری جنبش کارگری را دارد ! این دیگه از عجایب تاریخ سیاسی - مبارزاتی در سده گذشته محسوب میشود ! انگار مفهوم مبارزه جای خودرا با مردرند بازی عوض کرده و رژیم هم از این نوع دعاوی ها درجهت اخته کردن جنبش بهره ها میبرد.

نمونه دیگر ان مجاهدین هستند که تقی به توقی میخوره میگویند مابودیم ! و حضرت مریم فراخوان میدهد ! تمام فراخوان ها پس از شکل گیری اعتراضات بوده و برای نمونه یک مورد برعکس وجودندارد واین نشان از فرصت طلبی سازمانی است که در جنبش داخلی حضورپراتیک ندارد اما عشق مطرح شدن و رهبری دارد ! و رژیم هم از این خصلت نهایت استفاده را کرده و بهرها میبرد ...

اپوزوسیونهای رژیم ساخته نیز در خارجه خود مبحث دیگری است که رنگ و وارنگ بصورت تلویزیون های ماهواره ای و اینترنتی در سطوح مختلف بصورت کاملا پوشیده و با نقاب درحال ایفای نقش به نفع رژیم هستند ... شاخصه انها این است که عینهو گربه مرتضی علی هرجورکه بروند بالا با چهاردست و پای رژیم میایندپایین اما خیلی ظریف و پوشیده !

حتی مدیای معروف ....پشت همه انها منافع مالی و زدوبند خوابیده است و بده و بستان .

پس چه بایدکرد ؟

اگر گروهی و سازمانی واقعا دل درگرو آزادی و عدالت و یکپارچگی دارند بهترین کاراینست که درجهت آگاهی رسانی در نفی ایده الوژی و نفی خرافه بنویسند ... مردم درداخل درحال مبارزه اند نیاز به "قهرمان  بازنشسته " خارج نشین ندارند ... وقتی یک دختر ۱۷ ساله میتواند با شجاعت تمام روسری سرچوب کند و به جنگ ۱۴۰۰ سال اقتدار اخوندی برود و اتش برلانه ایده الوژیک انان بیاندازد پس قبول کنیم که نیازمند "قهرمان" بازنشسته خارج نشین نیست و اگر این مسئله را خوب درک کنیم خیلی چیزها حل حل حل است .

بیاییم بجای فرصت طلبی و توجیب ریزی قیام مردم و بجای ادعاهای پوشالی رهبری جنبش کارگری ! بجای گیج کردن مردم و نظایر ان نیرو و امکاناتتان را درخارج از کشور روی اگاهی رسانی و تاریخ جعلی اخوندساخته متمرکز کنید که جنبش درداخل اگاهی تنفس کند تا نتیجه بگیرد ...

اینکه هی زرپ و زرپ به دروغ و ژست بگویید مابودیم ! مابودیم ! مابودیم !..... نه تنها دردی دوا نمیکند که دقیقا به نفع رژیم عمل میکند . درحال حاضر درایران مبارزینی داریم که در شجاعت و شهامت و آگاهی حقوق انسانها بی نظیرند که یا درزندانند و یا درمیدان نبرد و یکی دوتا هم نیستند بلکه صدها

امیدوارم حرف مرا فهمیده باشید .خاکزاد