مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

در ستایش.انقلاب 22 بهمن 57. رباعیات یک تا شش... ادامه داردرباعی ششم
روزی برسد که نعره ی «یا جدٌا»
از جانب شیخ کر کند گوش خدا
روزی که همین ملت امروز ،کنند
بر چوب فلانجای، جناب ملا
رباعی پنجم
از سلطنت ای دوست نمودیم عبور
!با تنبک و طبل ودف و بانگ شیپور
رفتیم ولی عقب عقب تا به کجا؟
تا عصر حجر نه یک نظام جمهور
رباعی چهارم
از غار حرا بگیر تا میهن ما
هر جا که امام یافت یک چاه خلا
انبار نمود و حمل فرمود ز لطف
تا میهن ما به ارمغان بر سر ما
رباعی سوم
جدا نکند درد فلانجای امام
زیرا که به صدق و لطف و ایمان تمام
چل سال تمام رید و میریند باز
بر هیکل ما ز صبحگاهان تا شام
رباعی دوم
آمد ز راه دراز اسلام عزیز
مقبول و قشنگ و خوشگل و ناز و تمیز
کوبید به کفر جمله میخ اسلام
صد شکر که به زقبل شد ما را چیز
رباعی یکم
یک چند «چهار یار» محبوب «نبی»
صد سال به «اسلام جناب اموی»
بگذشت و فزون ز پنج صد «عباسی»
اینک تو و اسلام عزیز «علوی»

۸ نظر:

ناشناس گفت...

واقعیت اینه که با تنبک و دف و شیپور از سلطنت عبور نکردیم بلکه با تکبیر و نصرومن اله و فتح قریب و نماز دسته جمعی درخیابان و .... عبورکردیم و متاسفانه ان شد که شد .

ناشناس گفت...

ایکاش به عصرحجر رجعت کرده بودیم لااقل در عصرحجر حجاب اجباری و ایده الوژی و اخوندنبود . ما به قرن اول حجری رجعت کردیم و متاسفانه ان شد که شد .

ناشناس گفت...

نمونه اجرای عدالت درجمهوری اسلامی :

۷ ماه حقوق کارگررا نداده اند.

اعتراضش را با کتک و بازداشت سرکوب کرده اند.

کارگررا به زندان  و شکنجه  و اعتراف اجباری کشانده اند.

ازاو شکایت کرده و مجرمش شناخته اند .

برایش حکم زندان و شلاق بریده اند .

!!!!!!!!!!!!!!

کجای دنیا اینطوریه ؟؟؟؟؟؟؟؟.

ای هوار ... ای هوار ...

چه کسی پاسخ اینهمه ظلم را خواهدداد ؟

ناشناس گفت...

میگفت :
ما انقلاب کردیم یا انقلاب مارا ؟
گفت از اولشم انقلابی درکارنبود بلکه اجرای سناریوی فلان و فلان بود که با نقش ارتبست فیلم ایت اله خمینی مجاهداعطم اجراشد . سیاهی لشکرها اوائل همگی افتادن دنبال کون اقا اما بتدریج شقه شدن و به مخالف و موافق مبدل شدند .

ناشناس گفت...

دوستان!
دقت کردید هیچ اپوزوسیونی اعم از واقعی و یا رژیم ساخته ملاقات مسیح علینژادبا پمپئو وزیرخارجه دولت امریکارا رسانه ای نکردند ؟! به نظر شما علت درجیست ؟
به نظرمن از اونطرف علت در حسادت هست
وازاین طرف هم علت در دستور رژیم .
حالا ببینید که جنبش چقدر تنهاست و غریب با اینهمه مدعیان رنگارنگ ...
عیب نداره تا بوده نامردی و ناجوانمردی بوده ...
مردم پیروز خواهندشد و اخوند خوارو خفیف خواهدشد .

ناشناس گفت...

ما درسال ۵۷ با دست خودمان که از مغز خودمان دستورمیگرفت مدرنیته و طلای ۱۴ عیاررا دادیم و بجایش سنتگرایی و تحجررا با یک تکه حلبی پوسیده و زنگ زده عوض کردیم و جالبه که با مشت گره کرده و دهان کف آلود هم دراین معامله شرکت کردیم بعدشم یوهو ۸ سال رفتیم تو جنگ و خونریزی و اعدام و دار و بگیروببند و تورم و روسری اجباری و بدبختی و بی اعتباری در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی ! یعنی هیچ چتربازی اینجوری سقوط آزاد نکرده بود که ما کردیم اونم بدون چتر و به امید ایولفصل و زینب کبری !

نتیجه اش بعداز ۴۰ سال شد فقروفلاکت و اعتیادو فحشاو ناله های جوانان در زنجیرو سیاه چالها و دربدری برای ملت و یک مقبره چندهزارمیلیاردی برای اقا و کلی ثروت میلیون دلاری و میلیارددلاری برای قدرتمندان و مراجع درجمهوری اسلامی !

بسوزه پدر جهل و نادانی به همراه فریبکارو غارتگر ..

بسوزه پدراخوند که سرزمین مارا به هزاربلا مبدل کرد .

هیچ راهی جز برچیدن کامل جمهوری اسلامی نیست و چنین خواهدشد .

امیددارم به اندازه خورشید در تاریکی .

ناشناس گفت...

جناب یغمایی
شما که این زحمت راکشیده و سایتی را اداره میکنید و خیلی هم موضوعات متنوع و خوب و مفید دارد ایا کمبود اخیار مبارزات مردم در ایران را در این سایت احساس نمیکنید ؟
اگر مقدوراست صفحه ای دررابطه با انعکاس اخبارمبارزاتی درداخل کشور تامین کنید طبعا بهتر خواهدشد . مثلا دررابطه با فعالین محیط زیست یا نمایندگان فعال کارگری یا معلمان یا مال باختگان و یا دانشحویان و اخبارمربوط به نام و نشان صدها شاخص مبارزه در زندان و وضعیت انها و غیره
ممنون و موید باشید

ناشناس گفت...

مردم به خمینی اعتمادکردند او به اعتمادمردم خیانت کرد . کسی که طرفیت خیانت به ۴۰ میلیون نفررا دران ایام داشت  حتما که شیطانی دردرون خود داشت که ان را پنهان کرده بود وگرنه خیانت به ۴۰ میلیون نفر و سپس کشتن عزیزان انها چه درمیادین تیر وچه درجبهه های جنگ کاری نیست که از عهده بشربراید . باورکنید فقط از عهده یک مرجع تقلید و ایت الله برمیاید .