دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

در ستایش.انقلاب 22 بهمن 57. رباعیات یک تا شش... ادامه داردرباعی ششم
روزی برسد که نعره ی «یا جدٌا»
از جانب شیخ کر کند گوش خدا
روزی که همین ملت امروز ،کنند
بر چوب فلانجای، جناب ملا
رباعی پنجم
از سلطنت ای دوست نمودیم عبور
!با تنبک و طبل ودف و بانگ شیپور
رفتیم ولی عقب عقب تا به کجا؟
تا عصر حجر نه یک نظام جمهور
رباعی چهارم
از غار حرا بگیر تا میهن ما
هر جا که امام یافت یک چاه خلا
انبار نمود و حمل فرمود ز لطف
تا میهن ما به ارمغان بر سر ما
رباعی سوم
جدا نکند درد فلانجای امام
زیرا که به صدق و لطف و ایمان تمام
چل سال تمام رید و میریند باز
بر هیکل ما ز صبحگاهان تا شام
رباعی دوم
آمد ز راه دراز اسلام عزیز
مقبول و قشنگ و خوشگل و ناز و تمیز
کوبید به کفر جمله میخ اسلام
صد شکر که به زقبل شد ما را چیز
رباعی یکم
یک چند «چهار یار» محبوب «نبی»
صد سال به «اسلام جناب اموی»
بگذشت و فزون ز پنج صد «عباسی»
اینک تو و اسلام عزیز «علوی»

۱۳ نظر:

ناشناس گفت...

یه سوال دارم :
چرا مجاهدین دهه ۴۰ " دولت شاهنشاهی دموکراتیک " را پبشنهاد نکرده بودند ؟
درحالیکه مجاهدین فعلی " جمهوری اسلامی دموکراتیک" را پیشنهاد کرده اند !!!
ایا الترناتیو حکومتی مجاهدین فعلی مبنی بر "جمهوری اسلامی دموکراتیک" ناشی از وجودپایه های مشترک ایده الوژیک با اخوندهای حاکم نیست ؟
ایا درحالیکه مردم بهیچوجه وتحت هیچ عنوان خواستار بقای جمهوری اسلامی نیستند و درمبارزه با ان هستند ، الترناتیو مجاهدین یک نوع خرید آبرو برای اصل جمهوری اسلامی نیست ؟ و لفظ و پسوند "دموکراتیک" ان برای ماله کشی و شیره مالی ! اخه در سازمانی که همه چیز با رای و نظر و فتوای رهبرعقیدتی انجام میشه استفاده از لفظ "دموکراتیک" یعنی جی اخه ؟ جالبه خودشونم تنها الترناتیو میدونن با ان همه گنده بینی و لاف و گزاف !

ناشناس گفت...

پیشنهاددارم همه اپوزوسیونهایی که رژیم ساخته نیستند برای نجات ایران و حذف جمهوری اسلامی غرورکاذب خودشونو بزارن زیرپا و از مسیح علینژاد حمایت کنند . به نظرمن بهترین و کارامدترین "تاکتیک وحدت" برای رسیدن به نقطه روشن میتونه باشه .
بعداز ۴۰ سال درجا زدن ... شاید به امتحانش بیارزه .
پیشنهادم کاملا جدی بود .

ناشناس گفت...

به لحاظ تبارشناسی خمینی به جدش امام موسی کاظم و خامنه ای به جدش امام حسین میرسند یعنی سیدهای اولاد پیغمبر هنوز درحال سوزاندن ایرن و ایرانی است و این یک حقیقت تاریخی است اما فرهنگ و حافظه اخوندزده ما متاسفانه نمیتواند قبح ان را درک کند ... ما درفاجعه بدنیا امده ایم و درکی از فاجعه نداریم انها هم که درکش را دارند ازسوی اخوند تکفیر میشوند وازسوی اخوندزده ها نیز ناسیونالیست ! تلقی میشوند .
ما تا بابک های سرزنینمان را نشناسیم وتا سرزمینمان را نشناسیم چگونه میتوانیم برای ساکنین ان قدمی برداریم ؟
متاسفانه ایده الوژی برای ما بیشتراهمیت داره تا وطن ! واین همان چیزی است که استعمار بوسیله اخوند کرده تو مغز پوک ما . یک تحول ضد ایده الوژی به اسارت ۱۴۰۰ ساله ما پایان میدهد و درب های آزادی و عدالت را به روی اقوام سرزمین یکپارچه ما میگشاید ...
به امید انروز ... نسل کنونی ان را متحقق خواهدکرد ... تردیدندارم .

ناشناس گفت...

نصف بیشتر بدبختی روشنفکرمآبای ما مال اینه که همزادپنداری میکنن بدون انکه محتوای خودرا منطبق کنند مثلا بعداز نکبت ۵۷ یکسری فکرنیکردن چگوارا هستن ! یکسری فکرمیکردن لنین هستن ! یکسری فکر میکردن مائو هستن ! و یکسری هم فکرمیکردن امام حسین هستند ! وبا همین توهمات و همزادپنداری ها افتادن دنبال امام خمینی پدربزرگوار و رهبرسازش ناپذیرخلق ! هرروشنفکرمآب اوسکلی یک جای امام خمینی را گرفته بود و تعبیرو تفسیر و تبیین میکرد انگار تو تاریکی یه فیل دست میمالیدن ! هرکجاشو لمس میکردن یوهو یک چیزی کشف میکردن ! یکی وجهه ضدامپریالیستیشو میمالید ! یکی وجهه سازش ناپذیریشو میمالید و الی اخر ...
حالا کاری ندارم که سکدت کردن و خناق گرفتن و هیچ انتقادی به خودنمیکنند و اصن منکرشدن ! و درهمان واحد میگن چرا رضاپهلوی از جنایتهای بایاش انتقاد نکرده ! خودشون همه جای پدربزرگوار امام خنینی مجاهد اعظم رو تو تاریکی مالیدن و حض بردن ولی دم تمیزنتد اما بقیه باید از مالیدنشون انتقاد کنن . مالیدن خودشون مالیدن نیست ولی مالیدن بقیه مالیدنه ... مال خودشون ماله مال مردم بیت الماله ! امان از دست فرصت طلبان .
مردم دارن ازگرسنگی و فقر نابودمیشن و پرپرمیزنت و سرکوب میشن این گوساله ها تازه رفتن که ثابت کنن که ۴۵ سال پیش در زندان مسعود عضو مرکزیت بود یانه !!! واقعا مرده شور این رده طلبی و سازمان بازیتونو ببره ... حالا بوده یا نبوده چه فرقی داره ؟ مهم اینه که درنکبت ۵۷ یکی دوسال کارش فقط مالیدن امام بوده ( صدها سند مالیدن وجودداره )
اصن تو باغ اسارت مردم نیستن و توباغ یک مشت مزخرفات هستن . یه دختر ۴۰ کیلویی "مووزوزی" جرات و شهامتش و قدرت اندیشه و بیان و جسارتش تک و تنها ۱۰۰۰ برابر شما الدنگهاست که خودتون دربستر گرم همسرتون شب را به صبح میرسانید و برای بقیه پامنبری ها طلاق اجباری صادرمیکنید ! اخروعاقبت اشتباه مالیدن و تو تاریکی مالیدن میشه همین ... حالا تو روشنایی میمالن ! اصولا میمالن ... ادماش عوض شده و گاه توتاریکی و گاه درروشنایی ... بمال باباجان بمال و ضمنا شیره هم سر پامنبری ها بمال و هردفعه یه سطل شیر هواکن ازاون بابا دمرش کن بریزه روسرشون .
بمال بابا جان ... بمال !

ناشناس گفت...

البته برای این مالشکارها فرقی نداره کجارو میمالن ... تخم بازرگان باشه یا تخم پدربرزگوار زیادفرقی نداره ... تخم طارق عزیزباشه یا تخم جولیانی و یا مالیدن شیره برسر هواداران و پامنبری ها و مسخ شدگان ....زیادفرقی نداره ... البته اشکالی هم نداره ولی بالاغیرتا این مالیدن هارا به حساب بنیانگذاران نگذارید چون انها اهل مالیدن نبودند .
من الان طرفدار بنیانگذاران نیستم اما حقیقتی هم هست که نباید زیرپا گذاشته بشه .
اگه خیلی مردمگرا هستید واگر خیلی ضد اخوندید پس چرا نمیایید به سمت وحدت ؟ پول هنگفتتلن را خرج وحدت نیروهای واقعی بکنید ونه خرج پوسترو چاپلوسان و محیزگویان .

ناشناس گفت...

واقعیت اینه که با تنبک و دف و شیپور از سلطنت عبور نکردیم بلکه با تکبیر و نصرومن اله و فتح قریب و نماز دسته جمعی درخیابان و .... عبورکردیم و متاسفانه ان شد که شد .

ناشناس گفت...

ایکاش به عصرحجر رجعت کرده بودیم لااقل در عصرحجر حجاب اجباری و ایده الوژی و اخوندنبود . ما به قرن اول حجری رجعت کردیم و متاسفانه ان شد که شد .

ناشناس گفت...

نمونه اجرای عدالت درجمهوری اسلامی :

۷ ماه حقوق کارگررا نداده اند.

اعتراضش را با کتک و بازداشت سرکوب کرده اند.

کارگررا به زندان  و شکنجه  و اعتراف اجباری کشانده اند.

ازاو شکایت کرده و مجرمش شناخته اند .

برایش حکم زندان و شلاق بریده اند .

!!!!!!!!!!!!!!

کجای دنیا اینطوریه ؟؟؟؟؟؟؟؟.

ای هوار ... ای هوار ...

چه کسی پاسخ اینهمه ظلم را خواهدداد ؟

ناشناس گفت...

میگفت :
ما انقلاب کردیم یا انقلاب مارا ؟
گفت از اولشم انقلابی درکارنبود بلکه اجرای سناریوی فلان و فلان بود که با نقش ارتبست فیلم ایت اله خمینی مجاهداعطم اجراشد . سیاهی لشکرها اوائل همگی افتادن دنبال کون اقا اما بتدریج شقه شدن و به مخالف و موافق مبدل شدند .

ناشناس گفت...

دوستان!
دقت کردید هیچ اپوزوسیونی اعم از واقعی و یا رژیم ساخته ملاقات مسیح علینژادبا پمپئو وزیرخارجه دولت امریکارا رسانه ای نکردند ؟! به نظر شما علت درجیست ؟
به نظرمن از اونطرف علت در حسادت هست
وازاین طرف هم علت در دستور رژیم .
حالا ببینید که جنبش چقدر تنهاست و غریب با اینهمه مدعیان رنگارنگ ...
عیب نداره تا بوده نامردی و ناجوانمردی بوده ...
مردم پیروز خواهندشد و اخوند خوارو خفیف خواهدشد .

ناشناس گفت...

ما درسال ۵۷ با دست خودمان که از مغز خودمان دستورمیگرفت مدرنیته و طلای ۱۴ عیاررا دادیم و بجایش سنتگرایی و تحجررا با یک تکه حلبی پوسیده و زنگ زده عوض کردیم و جالبه که با مشت گره کرده و دهان کف آلود هم دراین معامله شرکت کردیم بعدشم یوهو ۸ سال رفتیم تو جنگ و خونریزی و اعدام و دار و بگیروببند و تورم و روسری اجباری و بدبختی و بی اعتباری در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی ! یعنی هیچ چتربازی اینجوری سقوط آزاد نکرده بود که ما کردیم اونم بدون چتر و به امید ایولفصل و زینب کبری !

نتیجه اش بعداز ۴۰ سال شد فقروفلاکت و اعتیادو فحشاو ناله های جوانان در زنجیرو سیاه چالها و دربدری برای ملت و یک مقبره چندهزارمیلیاردی برای اقا و کلی ثروت میلیون دلاری و میلیارددلاری برای قدرتمندان و مراجع درجمهوری اسلامی !

بسوزه پدر جهل و نادانی به همراه فریبکارو غارتگر ..

بسوزه پدراخوند که سرزمین مارا به هزاربلا مبدل کرد .

هیچ راهی جز برچیدن کامل جمهوری اسلامی نیست و چنین خواهدشد .

امیددارم به اندازه خورشید در تاریکی .

ناشناس گفت...

جناب یغمایی
شما که این زحمت راکشیده و سایتی را اداره میکنید و خیلی هم موضوعات متنوع و خوب و مفید دارد ایا کمبود اخیار مبارزات مردم در ایران را در این سایت احساس نمیکنید ؟
اگر مقدوراست صفحه ای دررابطه با انعکاس اخبارمبارزاتی درداخل کشور تامین کنید طبعا بهتر خواهدشد . مثلا دررابطه با فعالین محیط زیست یا نمایندگان فعال کارگری یا معلمان یا مال باختگان و یا دانشحویان و اخبارمربوط به نام و نشان صدها شاخص مبارزه در زندان و وضعیت انها و غیره
ممنون و موید باشید

ناشناس گفت...

مردم به خمینی اعتمادکردند او به اعتمادمردم خیانت کرد . کسی که طرفیت خیانت به ۴۰ میلیون نفررا دران ایام داشت  حتما که شیطانی دردرون خود داشت که ان را پنهان کرده بود وگرنه خیانت به ۴۰ میلیون نفر و سپس کشتن عزیزان انها چه درمیادین تیر وچه درجبهه های جنگ کاری نیست که از عهده بشربراید . باورکنید فقط از عهده یک مرجع تقلید و ایت الله برمیاید .