مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

ظهور اسماعیل وفا یغمائی برای غثیان 22 بهمن 57ظهور
اسماعیل وفا یغمائی
برای غثیان 22 بهمن 57

***
طلوع بود
طلوع شب،
نه شب، که ظلمت سیاه قیرناک پر ز زهر قرنها
نه آفتابها.
***
ظهور بود
نه از میان چاهکی به سامراپر از خیال و از خرافه های ما
نه آن ظهور نقش خورده قرنها
به دستهای پر توان جهل ناب ناب
به دفتر مقدس حدیثها
و پهنه ی سراب در سراب در سراب.
ظهور بود!آری او ظهور بود
ولی ظهور کامل تمام این مرام و مکتب شریف
ز غار دور دست تیره در میان کوهسار، تا هجوم
و تا عبور تیغ و نیزه،جزیه و خراج و بردگی
و بردن زنان و دختران مادران و خواهران دور دست ما
ز چار سوی این وطن
به بستر خلیفه ها ، امام ها، امامزاده ها به جندگی
ظهور بود،
ظهور ریش و آفتابه و عبا
ظهور دانش چگونه ریستن
و اوفتادن جناب سنده درمیان چاهک خلا
وخواندن دعا از این موفقیت کبیر
و لطف کبریا
ظهور بود
ظهور یکسر فرامشی ز سر گذشت سر زمین ما
وهمچو گوسفند و بز
به حیرت از کرامت جمیع انبیا و اولیا
به پای منبر از غریو عر و تیز شیخنا
به هر کران این گسسته، این شکسته
این دریده این بخون کشیده مرز و بوم.
ظهور بود
ظهورننگبارجهلناک عادت تمام ماشکستگان
در امتداد روزها و ماهها و سالها و قرنها
به این سموم شوم.
ظهور بود
ظهور منجلاب در میان منجلاب در میان منجلابها
ظهور مستراحها در انفجار پر شکوه فاضلابها
***
نه نام «کاوه» بر لبانمان
نه غرش سرود«آرش»بزرگ بر زبانمان
نه همچو «بابک کبیرآذری»
در آتش محبت وطن
پر از شراره جانمان
به هم بر آمدیم وجهل و دین به هم بر آمدند
و ما سرود خوان
که ای:خمینی ای امام! خمینی ای امام
ز ما ترا درود ز ما ترا سلام!!
که تا تمام میهنی رود ز ساحل خزر الی عمان
به زیر سلطه کسی
که مارها نه روی شانه های او
که بر سرش چو چنبری عمامه دار
و زآن سپس
حدیث جنگ و مرگ و قحطی و جنایت و طناب دار
و آیت خدا نه اشتباه میکنم! خود خدا
کتاب آسمانی اش به کف
رسول نازنین مه جبین اوستاده در کنار او
تمام قد در اقتدار
ظهور بود
ظهور شب،
نه شب، که ظلمت سیاه قیرناک پر ز زهر قرنها
زمان آن رسیده تا فقط زشاه و شاه و شاه
گذرکنیم
کمی به خود در امتداد قرنها سفر کنیم
در آینه به ژرفنای خود نظر کنیم
چرا که شاه رفته است
و ما بجای مانده ایم
و شب ، شب است بدون شاه همچنان 
و تیره تر ز پیش
ز ساحل خزر
الی خلیج فارس
و ساحل عمان......
بیست و دو/بهمن/97
چهلمین سالگرد انقلاب ایران بر باد ده و ظهور حکومت ننگین ملایان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در مقام کسی که درسال ۵۷ فعالانه در "انقلاب " شرکت کرده  و قبل از سال ۵۷ هم فعال بوده و بعنوان کسی که بعداز سال ۶۰ دربدری های زیادی کشیده است و هیچگونه سمپاتی به سلطنت ازهیچ نوعش نداشته است و  با کوله باری ازتجربه بعنوان کسی که قلبش برای آزادی و عدالت و ایران یکپارچه وبدوراز حاکمیت دین درسیاست میطپد و تحمل فقر هموطنان خودرا ندارد و تحمل درد و رنج کولبران هموطن خودرا ندارد و تحمل داغ مادران فرزندازدست داده و رنجدیده را ندارد و تحمل مشاهده زباله گردی و فحشاء و کلیه فروشی و تنگدستی مردم را ندارد و تحمل اسارت فرزندان مردم در سیاه چالها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی را ندارد و ....

اعلام میکنم برای محو همه موارد فوق و برای گذاراصولی به یک جامعه آزاد سهول وصولترین و کم هزینه ترین و عقلانی ترین راه حمایت از اقای رضاپهلوی است .خاکزاد( مجاهدسابق)