دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۱۴, دوشنبه

چهارده مرداد.پنج اوت درگذشت مریلین مونرو

۲ نظر:

musicka گفت...

دانلود فول آلبوم رضا بهرام
دانلود فول آلبوم رضا بهرام

مسعود عالمزاده/پاريس گفت...

۲۱ مرداد ۲۵۷۸ايرانى/۱۲ اوت دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس

چندنکته درباره ى مريلين مونرو(و الويس پريسلى)،بويژه براى شکستن پيشداورى :

-- نام مريلين مونرو، نورما-جين بيکر بود(Norma-Jeane Baker).موبورهم نبودموهاشو رنگ ميکرد.
-- مريلين مونرو همسر آرتورميلر Arthur Miller هم بودکه يکى ازبزرگترين نويسندگان وروشنفکران آمريکابودودرصف نخست درگيرى بامک کارتيسم.ماعادت داريم کسانى چون مريلين مونرو روباهيکل شون قضاوت کنيم.اگه مريلين مونرو زن فهميده اى نبود،بجاى آرتورميلر ميرفت دنبال کسانى چون راکفلر.
-- مريلين مونرو مذهبى بودويهودى شده بود.درسفرى که شاه وفرح به آمريکاداشتن،خواسته بودن باهاش ملاقاتى کنن،رفته بوده از خاخام مربوطه ش اجازه بگيره که آيا حق داره باشاه مسلمون ملاقات کنه يا نه ؟ اونهم اشکالى نمى بينه !
-- الويس پريسلى Elvis Preseley هم که به نظرما قرتى به معناى کامل بود،صداى صاف ونرمش رو از کر کليسا آورد (Let my people go).تواون دورانى که آمريکاتو تب نژادپرستى ميسوخت،سياهپوستهاحق نداشتندازهمان شيرى آب بخورن که سفيدها،جزو نادرونادر کسانى بودکه پاتوقش بارسياهپوستهابودوآهنگهايش ملهم ازجازسياهها.چپ هاى آمريکاباهمون نابخردى چپ هاى ما دستش مى انداختن واسمش رو بجاى E. Presley مى نوشتن P.Elvis که خونده ميشه Pelvis که به انگليسى يعنى --لگن خاصره--.
پيام عشق الويس جاودانه ست.کجان اون چپ هاى درس اخلاقى بده ؟

مااين قرکمرروديديم،اون يکى رو نه."ويژگيهاى --برجسته--" ى مريلين مونرو روديديم،انتخابش براى آرتورميلر رونه.از --بيتل ها--تنهاموى بيتلى وشلوارلوله تفنگى به ايران رسيدونه -- متن ونمادهاى آهنگهاشون -- که بسيارپرمحتواوشورشى بود.سرجان لنون روبراى متن ودرون مايه ى آهنگهاش ومخالفت باجنگ ويتنام کردن زير آب ونه براى پاچه شلواروموهاش.اين به ايران نرسيد.

من اشتباه مى کنم ياتو همين چندتاميشه ظهور خمينى روديد ؟

اين هم بقول استاد يغمايى "اندکى از بسيار" در پيوندبا شهيد مريلين مونرو !


مريلين !

دردوبلات بخوره توسر اون فاطمه ارّه هاى منکراتى !